Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Rudniansky vodopád
zdroj: http://sk.wikipedia.org
pridané:
7.12.2014

Zaujímavosťou je chránená prírodná pamiatka Rudniansky vodopád. Rudniansky vodopád je jediným vodopádom v CHKO Štiavnické vrchy. Je vysoký asi 4 m a vznikol pri tektonickom zlome geologického podložia, tvoreného sopečnými horninami – andezitmi. Tvorí ho viacero prúdov, obtekajúcich skalu, ktoré v zime vytvárajú nádhernú cencúľovú výzdobu.

V roku 1995 bol vyhlásený za prírodnú pamiatku. Nachádza sa na hornom toku Rudnianskeho potoka, ktorý preteká obcami Uhliská a Rudno nad Hronom, asi 5 km nad obcou Rudno nad Hronom v katastrálnom území obce Uhliská.

Viac: http://sk.wikipedia.org/wiki/Rudno_nad_Hronom

http://sk.wikipedia.org