Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Liliensternus na Slovensku
zdroj: http://sk.wikipedia.org
pridané:
4.3.2015

Liliensternus pripomínal príbuzný rod Coelophysis. Mal podlhovastú hlavu, krátke predné končatiny, dlhé zadné končatiny, na ktorých behal a chvost, ktorý vyvažoval prednú polovicu tela. Oproti rodu Coelophysis však mal v pomere k telu vyššiu a väčšiu hlavu, pevnejšiu stavbu tela a pri niektorých formách (zrejme samcoch) aj dvojitý nízky kostený hrebeň na hlave, podobný ako mal neskoršie žijúci rod Dilophosaurus dorastajúci do zhruba rovnakej veľkosti. Niektorými znakmi na kostre pripomína skupinu Tetanurae.

V prípade rodu Liliensternus šlo o veľmi nebezpečného tvora aj napriek tomu, že nebol práve najlepším bežcom. Jednu jeho kostru našli vedci spolu s kostrou jedinca rodu Plateosaurus, pričom oba dinosaury zrejme zahynuli počas vzájomného súboja. Liliensternovi sa muselo podariť oddeliť plateosaura od jeho stáda a potom na neho zaútočiť. Napriek tomu, že bol plateosaurus zrejme sám, nešlo o ľahký súboj, keďže ako mohutný bylinožravec vážil plateosaurus až tri - štyri tony, teda oveľa viac ako útočník. Osemmetrový plateosaurus sa navyše vedel brániť veľkými pazúrmi predných končatín a tak musel byť súboj týchto dvoch zvierat veľkou show. Zo skamenelín však nevieme, či nebol plateosaurus náhodou chorý alebo zranený. Okrem veľkých dlhokrkých prosauropódov (príp. sauropódov) sa liliensternus živil aj stredne veľkými, pripadne aj menšími živočíchmi.

Je pravdepodobné, že Liliensternus obýval na rozhraní triasu a jury aj územie dnešného Slovenska. Vo Vysokých Tatrách boli totiž nájdené skamenené stopy veľkého dravého dinosaura (podľa stôp asi 4 metre dlhého) pomenovaného pôvodne Coelurosaurichnus tatricus (meno sa však medzinárodne neujalo, namiesto neho býva používané rodové meno Eubrontes)[1][2]. Keďže boli datované do doby výskytu liliensterna, je veľmi pravdepodobné, že patrili nedospelému jedincovi tohto rodu. Žiaden iný rovnako veľký dravý dinosaurus nie je z rovnako starých európskych sedimentov dosiaľ známy.

Viac: http://sk.wikipedia.org/wiki/Liliensternus

http://sk.wikipedia.org