Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Piesky
zdroj: http://sk.wikipedia.org
pridané:
10.3.2015

Piesky sú bývalá banícka osada, patriaca pod obec Špania Dolina v banskobystrickom okrese. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1263, vtedy bola označená ako Mons Pyrosus.[1] Rozmach osady súvisel s rozmachom medených baní v okolí Banskej Bystrici v stredoveku, v oblasti sa už ťažilo aj v staršej dobe bronzovej.[1] Piesky zanikli v roku 1953 a takmer všetky budovy boli asanované.[1]

Piesky so Španiou Dolinou spája dvojkilometrová banská štôlňa, ktorou by v budúcnosti mohol premávať banský vláčik pre turistov. Možný je aj projekt Banskobystrického geomontánneho parku či centra environmentálnej výchovy.[1]

Viac: http://sk.wikipedia.org/wiki/Piesky


Foto: rs

http://sk.wikipedia.org