Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Devínska brána
zdroj: http://sk.wikipedia.org
pridané:
4.5.2015

Devínska brána (bývalý názov Porta Hungarica) je prielomový úsek (geografická brána) údolia Dunaja na hranici Slovenska a Rakúska v Karpatoch. V širšom zmysle začína už pod Bratislavským hradom (potom je dlhý 11,5 km a široký 2,25–7,25 km), v užšom zmysle až pod Devínskym hradom. Končí vrchom Hundsheimer Berg na pravom brehu Dunaja v Rakúsku. Na Slovensku patrí do geomorfologického celku Malé Karpaty, resp. podcelku Devínske Karpaty. Vznikla v pleistocéne.

Podstatnú časť kryštalického jadra tvoria granitové masívy, ktoré vekom patria do karbónu. Z druhohorného obdobia sa vyskytujú vápence a dolomity. Neogénne sedimenty sú zastúpené zlepencami, štrkmi, pieskami a pieskovcami, ílmi, šlírmi, vápencami a podobne.

Územie bolo osídlené už od praveku a boli tu vybudované dva/tri hrady: Hainburský hrad, Devínsky hrad a Bratislavský hrad.

Viac: http://sk.wikipedia.org/wiki/Dev%C3%ADnska_br%C3%A1na

http://sk.wikipedia.org