Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Geologická história a georeliéf Prírodnej rezervácie Baba a okolia
zdroj: http://www.prbaba.sk
pridané:
1.7.2015

Prírodná rezervácia (PR) Baba je súčasťou horského celku Kozie chrbty, ktorý oddeľuje od seba dve významné zníženiny zemskej kôry slovenskej krajiny Popradskú a Hornádsku kotlinu. Sú úzkou hrasťou orientovanou v rovnobežnom smere, podobne ako Nízke Tatry. Z juhu aj zo severu má hrasť Kozích chrbtov ostré zlomové ohraničenie. Kozie chrbty sa členia...

Viac: http://www.prbaba.sk/prirodna-rezervacia-baba/geologia-prirodnej-rezervacie-baba-a-okolia.html

http://www.prbaba.sk