Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Kršlenica
zdroj: https://sk.wikipedia.org
pridané:
15.11.2015

Kršlenica je národná prírodná rezervácia v pohorí Malé Karpaty v podcelku Pezinské Karpaty v časti Bukovská brázda juhovýchodne od Plaveckého Mikuláša. Nachádza sa v katastrálnom území obce Plavecký Mikuláš, okres Malacky v Bratislavskom kraji. Vyhlásená bola v roku 1984 na rozlohe 117,34 ha, bez ochranného pásma.

Predmetom ochrany je typická krasová dolina s vyvieračkou, jaskyňami a povrchovými krasovými javmi, ako aj zachovalé lesné spoločenstvá 4. vegetačného stupňa s výskytom chránených a iných zriedkavých druhov rastlín a živočíchov. Rezervácia je súčasťou CHKO Malé Karpaty. Na území rezervácie platí 5. stupeň ochrany.

Viac: https://sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C5%A1lenica


Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krslenica_12.jpg

https://sk.wikipedia.org