Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Deravá skala
zdroj: https://sk.wikipedia.org
pridané:
9.12.2015

Deravá skala je jaskyňa, nachádzajúca sa na pravej strane Mokrej doliny v Malých Karpatoch v nadmorskej výške 460 m n. m. Má dĺžku 26 a výšku 15 m. Jej priestory sú vytvorené na tektonickej pukline činnosťou podzemných vôd a rozšírené priesakovými vodami obohatenými o oxid uhličitý, ale aj mrazovým zvetrávaním.

Jaskyňa bola osídlená v paleolite, neolite a stredoveku. Najstaršie archeologické nálezy pochádzajú z paleolitu: hroty z mamutieho kla, jaspisové a pazúrikové nožíky, lištové hroty, škrabadlá a kostené hroty mladečského typu. K neolitickým nálezom patria fragmenty keramiky, kostené šidlá, nože a brúsené kamenné sekery, ako aj hrob s detskou kostrou v skrčenej polohe. Jaskyňa je aj významnou paleontologickou lokalitou.

Oproti Deravej skale (cca 130 m, nadmorská výška 425 m n. m.) sa nachádza ďalšia významná jaskyňa Tmavá skala.

Viac: https://sk.wikipedia.org/wiki/Derav%C3%A1_skala

Derava skala 02

https://sk.wikipedia.org