Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Veľká drienčanská jaskyňa
zdroj: http://www.teplyvrch.sk
pridané:
12.4.2016

Nápadný otvor jaskyne s rozmermi 2,6 m (šírka) x 1,6 m (výška) sa nachádza na mierne zarastenom strmom škrapovitom až bralnatom svahu ľavého brehu Blhu na juhozápadnom svahu Holého vrchu, pod 6 m vysokým šikmým bralom v nadmorskej výške 246 m...

Viac: http://www.teplyvrch.sk/sk/kategoria/bigdriencanska/

Foto: http://www.sostap.sk/Projekt_Mame_radi_Slovensko/Slideshow/driencanska%20jaskyna/driencanska%20jaskyna.html

http://www.teplyvrch.sk