Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Drienčanský kras
zdroj: http://www.teplyvrch.sk
pridané:
30.10.2016

Rozloha celého územia je približne 23 km2, vápence však vychádzajú na povrch len na ploche 16 km2. Podľa geomorfologického členenia Slovenska (MAZÚR & LUKNIŠ 1978) patrí v rámci geomorfologickej oblasti Slovenské rudohorie do celku Revúcka vrchovina a do podcelku Železničke predhorie. Najjužnejšie a najvýchodnejšie časti Drienčanského krasu na malých plochách zasahujú aj na územie geomorfologic-kej oblasti Lučensko-košická zníženina, celku Juhoslovenská kotlina, podcelku Rimavská kotlina (južná časť Kamenného jarku, oblasť Skalice severne od Budikovian a blízke okolie Drienčan ležia už na území Rimavskej kotliny, v geomorfologickej časti Valická pahorkatina)...

Viac: http://www.teplyvrch.sk/sk/kategoria/kras/

Panorama 1 (Drienčanský kras)

http://www.teplyvrch.sk