Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Bosmany
zdroj: https://sk.wikipedia.org
pridané:
11.5.2018

Bosmany sú prírodnou pamiatkou, ktorú tvoria tri bralá zoradené do jednej línie. Nachádzajú sa nad obcou Kostolec v okrese Považská Bystrica v Trenčianskom kraji. Pamiatka bola vyhlásená v roku 1994, o výmere 7,33 ha.

Je tu výrazný škrapový reliéf s výskytom typických rastlinných a živočíšnych spoločenstiev vápencových skál.

Viac: https://sk.wikipedia.org/wiki/Bosmany

Bosmany

https://sk.wikipedia.org