Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Hauerit - Vígľašská Huta
zdroj:
Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972
pridané: 15.7.2005

Hauerit kryštalizuje v kubickej sústave a patrí do radu pyritu. Meno dostal podľa rakúskych geológov J. a F. Hauerovcov. Kryštáliky sú obvykle pekne vyvinuté. najčastejšie oktaédre. Známy je tiež zrnitý, v stebelnatých agregátoch a guľový. Je dokonale štiepateľný podľa kocky (100). Tvrdosť 4. Je krehký s nerovným lomom. Čerstvý má kovový až diamantový lesk. Obyčajne však býva matný v dôsledku zvetrávania kryštalických plôch. Je hnedý s odtieňom do červena, najčastejšie býva však čiernohnedý až čierny.

Vryp má hnedý s odtieňom do červena. Nepriehľadný, vzácnejšie pnesvitný. Spolu so sadrovcom a rýdzou sírou sa po prvý raz našiel v andezitoch pri Vígľašskej Hute - Kalinke. Toto pomerne malé ložisko je produktom fumarolo-solfatárovej činnosti. Čierne oktaédrové kryštáliky haueritu vystupujú tu spolu s rýdzou sirou, sadrovcom, anhydritom, pyritom a pod. Krátkodobá ťažba síry vo Vígľašskej Hute poskytla i pre mnohé zbierky tento vzácny sírnik.

Nálezy z tejto lokality, mimochodom jedinej v našej vlasti a nijako nie početné ani v ostatnej cudzine, sú prakticky vyzbierané a každý zachovaný exemplár si vyžaduje osobitnú starostlivosť. lch vzácnosť samozrejme rastie jednak s veľkosťou a tiež pri vzorkách dokladajúcich jeho spoluvýskyt so sírou, prípadne sadrovcom, aj keď sa nemusí vyskytovať vo forme kryštálikov (zemitá, stebelnaté masy).

Ochrana neživej prírody Slovenska, Bozalková, Galvánek, Slivka, 1972