...
Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Minerály

Aktinolit - Ca2(MgFe)5Si8O22(OH)2

trieda

kremičitany

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

5 - 6

hustota

3,0 - 3,44

štiepateľnosť

dobrá

lom

nerovný, pololastúrovitý


Aktinolit -
Muránska Dlhá Lúka

Foto

https://www.mindat.org/photo-1198617.html

Aktinolit (Kirwan, 1794), chemický vzorec Ca2(Mg,Fe2+)5{(OH)|Si4O11}2, je jednoklonný minerál ze skupiny klinoamfibolů.

Morfologie krystalů

Tvoří dlouze sloupcovité až jehlicovité krystaly. Dvojčatí jednoduše nebo polysynteticky podle {100}; někdy uváděno dvojčatění i podle {010} a podle {-1.0.1}.

Morfologie agregátů

Krystaly, zrnité masy, porfyoblasty, hedvábné a jehlicovité agregáty, paralelně vláknité masy (azbesty) a vláknitě snopkovité útvary (byssolit)

Fyzikální vlastnosti

Neoptické: T=5-6, h=3,03-3,24, h(vyp.)=3,07, štěpnost dobrá podle {110} s úhly štěpných trhlin 56° a 124°; odučnost podle {100}, křehký, ve vláknitých agregátech houževnatý. Před dmuchavkou se obtížně taví, tvoří šedozelené nebo zelenočerné sklo.

Optické: Barvu má jasně zelenou až šedozelenou, vryp bílý, lesk skelný, hedvábný

Chemické vlastnosti

S kyselinami téměř nereaguje

Vznik a výskyt

Horninotvorný minerál metamorfovaných bazických hornin facie zelených břidlic, vyskytuje se v hydrotermálně přeměněných magmatických a metamorfovaných horninách, někdy je jeho vznik spojen se vznikem magnetitových nebo Cu-Ni rud. Vyhlášené jsou jeho ukázky z Zermattu ve Švýcarsku a z Rakouských lokalit (Mt. Greiner, Zillertal a Untersulzbachtal).

V Česku jsou známé překrásné agregáty jehlicovitého až sloupcovitého aktinolitu z vrchu Smrčina (u Sobotína na Šumpersku). V první polovině 20. byl nalezen též v katastru obce Barovice v Železných horách.

Přeměny

Při progresivní metamorfóze bývá zatlačován hornblendem; některé aktinolity bývají chloritizovány.

Odrůdy

aktinolitový azbest paralelně vláknitý aktinolit. Od tremolitového azbestu se liší vysokým obsahem železa
aktinolitový byssolit snopkovité agregáty vláknitého aktinolitu, někdy znám také pod synonymem actinolitic zillerite
manganatý aktinolit ze skarnů Mn-ložiska Kaso v Japonsku, obsahuje do 7,38 % MnO.
smaragdit zelená Cr – odrůda
nefrit – zelená masivní odrůda

Praktický význam

Dříve využívány vláknité odrůdy - aktinolitové azbesty

Podobné minerály

akmit, epidot, turmalín

Výskyty na Slovensku

Hnúšťa-Likier
Jelšava
Kalinovo
Klenovec
Muránska Dlhá Lúka

Zdroj

https://cs.wikipedia.org/wiki/Aktinolit
https://sk.wikipedia.org/wiki/Aktinolit
https://www.mindat.org/min-18.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5