...
Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Minerály

Albit - NaAlSi3O8

trieda

kremičitany

kryštálová sústava

trojklonná

tvrdosť

6 - 6,5

hustota

2,60 - 2,63

štiepateľnosť

zreteľná

lom

nerovný


Albit so sideritom v kremeni - Volovec (Západné Tatry)

Foto

https://www.mindat.org/photo-1337852.html

Albit (Gahn, Berzelius, 1815), chemický vzorec NaAlSi3O8, je trojklonný minerál patřící do skupiny sodno-vápenatých živců. Jeho obsah v horninách je jeden z klíčových faktorů, ke správnému zařazení horniny do skupiny a jejímu přesnému určení. Název pochází z latinského albus – bílý, podle jeho nejčastější barvy.

Původ

Důležitá součást alkalických magmatických hornin (alkalická žula, alkalický syenit, alkalický ryolit, alkalický trachyt), v pegmatitech a v přeměněných horninách. V usazených horninách již méně.

Morfologie

Vytváří zrnité a masivní agregáty, krystaly jsou prizmatické, tabulkovité, často dvojčatí.

Vlastnosti

Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 6–6,5, křehký, hustota 2,62 g/cm, štěpnost velmi dobrá podle {001} a {010}, lom nerovný.

Optické vlastnosti: Barva: bílá, šedá, namodralá. Lesk skelný, perleťový, průhlednost: průhledný až průsvitný, vryp bílý.

Chemické vlastnosti: Složení: Na 8,3 %, Al 10,77 %, Si 31,50 %, O 48,66 %, malé množství Ca 0,76 %. V kyselinách nerozpustný. Před dmuchavkou se obtížně taví na sklo, přítomný Na barví plamen žlutě.

Odrůdy

Cleavelandit je odrůda albitu, tvořená převážně drobnými tabulkovitými krystaly. Byl pojmenován v roce 1832 Henry J. Brookem na počest slavného amerického geologa Parkera Cleavelanda. Můžeme ho nalézt převážně v pegmatitech, například na lokalitě Věžná na Vysočině v České republice.

Podobné minerály

amblygonit, skapolit, gehlenit, melilit, ortoklas, sanidin, mikroklin

Parageneze

křemen, ortoklas, muskovit, biotit

Využití

V malé míře ve sklářském a keramickém průmyslu. Někdy jako drahý kámen.

Naleziště

Hojný minerál, důležitý pro klasifikaci hornin.

Česko – Bobrůvka, Dolní Bory v pegmatitech.
Slovensko – Rožňava.
Rakousko – krystaly v Schmirn-Talu.
Švýcarsko – Bristenstock, Scopi.
Itálie – ostrov Elba.
USA – cleavelandit ve Virginii.
a další.

Výskyty na Slovensku

Horná Lehota
Rožňava
Západné a Vysoké Tatry
Nízke Tatry

Zdroj

https://cs.wikipedia.org/wiki/Albit
https://sk.wikipedia.org/wiki/Albit
https://www.mindat.org/min-96.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5