...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stánku

Minerály

Alunit - KAl3(SO4)2(OH)6

trieda

sírany

kryštálová sústava

trojuholníková

tvrdosť

3,5 - 4

hustota

2,6 - 2,9

štiepateľnosť

dokonalá bazálna

lom

lastúrovitý


Alunit - Dubník

Foto

https://www.mindat.org/photo-1021275.html

Alunit (Beudant, 1824), chemický vzorec KAl3[(OH)6|(SO4)2], je klencový minerál. Název pochází z francouzského alun – kamenec.

Vznik

Postvulkanické procesy.

Morfologie

Tvoří velmi drobné klencové krystaly sblížené ke krychli, také i tabulky podle plochy spodové {0001} nebo krystaly zakončené romboedrem. Vzácněji krystaly vzhledu čočkovitého. Krystaly bývají jednotlivé nebo ve skupinkách na dutinách celistvého alunitu. Hojněji stébelnaté až téměř vláknité, pórovité, zrnité, celistvé nebo zemité či práškovité agregáty.

Vlastnosti

Fyzikální vlastnosti: Lze rýpat měděným drátem (tvrdost 3,5-4) – vysoká tvrdost některých celistvých agregátů je způsobena příměsí křemene, hustota 2,6-2,9 g/cm3, je křehký, štěpnost dobrá podle {0001}, lom má lasturnatý až tříštivý.

Optické vlastnosti: Barva: bílá, šedá, nažloutlá, načervenalá. Krystalický je bílý, šedý, podobný kaolinitu. Průsvitný, vryp je bílý, lesk skelný, na štěpných plochách perleťový, agregáty jen matné.

Chemické vlastnosti: Složení: K 9,44 %, Al 19,54 %, H 1,46 %, S 15,48 %, O 54,08 %. Rozpouští se obtížně v H2SO4. Před dmuchavkou praská, ale netaví se.

Využití

Alunit se využívá především jako antiperspirant a pro zastavení drobného krvácení.

Naleziště

Výskytuje se řídce.

Čechy – Horní Slavkov v tabulkovitých krystalech na křemeni; Radvanice (u Trutnova) v celistvých masách značných rozměrů na hořící haldě
Morava – Dobrá Voda (u Velkého Meziříčí); Krasonice (u Želetavy)

ve světě např.

Ázerbájdžán – Zaglik významná ložiska, která jsou těžena jako ruda Al
Itálie' – Allumiere, kde je těžen již od 15. století
Ukrajina – Beregov v trachytech spolu s kaolinem, s nímž tvoří směs a kde byl těžen již od 18. století a zpracováván na kamenec
USA – stát Colorado, Calico Peak (Dolores Co.) velké ložisko obsahující cca 100 mil. t alunitu, uložené v porfyrech, stát Utah, Marysvale (Piute Co.) alunitové žíly, které dosahují mocnosti až 3 m v pásmu přes 1 km dlouhém

Výskyty na Slovensku

Dubník (pri Prešove)
Dekýš
Horný Turček (štôlňa Dolná Trojičná)
Kalinka
Kremnica
Stožok
Zlatá Baňa

Zdroj

https://cs.wikipedia.org/wiki/Alunit
https://sk.wikipedia.org/wiki/Alunit
https://www.mindat.org/min-161.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5