...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stánku

Minerály

Amfibol - Ca2(Mg,Fe)4Al(Si7Al)O22(OH,F)2

trieda

kremičitany

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

5 - 6

hustota

3,28 - 3,41

štiepateľnosť

dokonalá

lom

nerovný


Amfibol - Dolné Breziny, Štiavnické vrchy

Foto

https://www.mindat.org/photo-1182683.html

Amfibol, resp. amfiboly, je významná skupina minerálů, které jsou významnými horninotvornými minerály. Krystalizují v jednoklonné (klinoamfiboly) a kosočtverečné (ortoamfiboly) soustavě, což odpovídá i vzhledu minerálů, který je sloupcovitý, jemně sloupečkovitý, jehlicovitý až vláknitý. Jedná se o složité křemičitany tvořené především Ca, K, Fe, Mg, Al.

Minerály skupiny amfibolů

V přehledu jsou uvedeny některé nejběžnější amfiboly:

aktinolit
edenit
hastingsit
kaersutit
kaliumpargasit
pargasit
tremolit
tschermakit

Vznik

Vznikají z bazických magmat chudých na křemík (gabro, čedič), přeměnou z jiných křemičitanů. Jsou jen velmi těžce tavitelné a nerozpustitelné. Amfiboly netvoří srostlice. Jsou hlavní složkou horniny amfibolitu. Často se vyskytují v granitech, syenitech, gabrech, camptonitech, trachytech, leucitických bazanitech, pikritech, těšínitech a bazaltech.

Vlastnosti

Amfiboly mají dokonalou štěpnost podle (Millerovy indexy) {110} kosočtverečného hranolu a na těchto plochách mají i výrazný skelný lesk. Mají 2 směry štěpnosti, které spolu svírají úhel 124°. Tvoří krátce až dlouze sloupcovité krystaly, které jsou často zdvojčatělé podle (Millerovy indexy) (100). Občas se můžeme setkat s amfiboly, které jsou natavené magmatickou korozí. Minerály mají relativně vysokou hustotu.

Optické vlastnosti

Hlavním poznávacím znakem pro amfiboly jsou kosočtverečné až šestiúhelníkové tvary příčných řezů a zejména úhel blízký 120° mezi oběma systémy dokonalé štěpnosti (110). V těchto řezech je možné pozorovat symetrické zhášení vůči štěpnosti. Podélné řezy mají dobře viditelné štěpné trhlinky paralelní s vertikálou, zhášejí buď přímo (rombické amfiboly) a nebo šikmo (běžné řezy monoklinických amfibolů). Jejich chemické složení přímo ovlivňuje jejich barvu a i pleochroické barvy, mezi dalšími ovlivněn je i index lomu, který se pohybuje v rozmezí mezi 1,59 až po 1,74. Dvojlom pak mezi 0,003 až 0,072.

Využití

Minerály nemají praktické využití. V minulosti byly v technické praxi používány jejich jemně jehlicovité až vláknité agregáty tzv. azbesty, jejichž uvádění na trh je v současnosti nejen českými zákony zakázáno (zákon o chemických látkách). Ruský azbest obsahuje výrazně méně amfibolů než kanadský azbest.

Výskyt

V Česku na Vlčí hoře, či v Českém středohoří. Je to běžný nerost v andezitech a dioritech. Na Slovensku: Kremnické vrchy, Javorie, Vtáčnik atd.

Na Slovensku

Amfiboly sú bežnými minerálmi v andezitoch, dioritoch a mnohých iných, prevažne bázických vyvrelých horninách, ale aj metamorfitoch. V premenených horninách sú dôležitým indikátorom amfibolitovej fácie - stredných až vyšších teplôt a tlakov - teda tlak nad 4 kbar a teploty nad 500 °C. Bežne sa vyskytujú v horninách slovenských neovulkanitov.

Zdroj

https://cs.wikipedia.org/wiki/Amfibol
https://sk.wikipedia.org/wiki/Skupina_amfibolu
https://www.mindat.org/min-207.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5