...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stánku

Minerály

Anatas - TiO2

trieda

oxidy

kryštálová sústava

štvoruholníková

tvrdosť

5,5 - 6

hustota

3,8 - 4

štiepateľnosť

dokonalá

lom

lastúrovitý

Foto

https://www.mindat.org/photo-858593.html

Anatas (Haüy, 1799), chemický vzorec TiO2 (oxid titaničitý), je čtverečný minerál. Je to jedna ze tří v přírodě se vyskytujících modifikací oxidu titaničitého. Další dvě jsou: rutil a brookit. Název pochází z řeckého ánátasis – protažení, neboť jeho krystaly jsou více protažené, než tomu bývá u jiných čtverečných nerostů.

Původ

Druhotný minerál vznikající přeměnou minerálů s obsahem titanu – v magmatických (granity, pegmatity, syenity, diority) a silně metamorfovaných horninách (ruly, svory). Typický pro alpské žíly v horninách s vyšším obsahem Ti (ruly, svory, fylity), kde tvoří krystaly v dutinách. Protože je odolný proti zvětrávání, nachází se také v rozsypech.

Morfologie

Krystaly ve tvaru ostrých dipyramid, vzácně sloupečkovité nebo tabulkovité. Pseudomorfózy. Dvojčatí vzácně podle.

Vlastnosti

Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 5,5–6, křehký, hustota 3,9 g/cm, štěpnost dokonalá podle {101}, lom lasturnatý.

Optické vlastnosti: Barva: (tmavo)modrá, žlutá, červená, hnědá až černá, vzácně téměř bezbarvý. Lesk diamantový, mastný, polokovový, průhlednost: prosvítá až neprůhledný, vryp bílý.

Chemické vlastnosti: Složení: Složení: Ti 59,94 %, O 40,06 %, příměsi Fe, Sn. Nerozpustný v kyselinách, před dmuchavkou se netaví.

Parageneze

brookit, rutil, titanit, ilmenit, hematit, křemen

Využití

Výjimečně jako drahý kámen.

Naleziště

Česko – Písek, Kutná Hora, Maršíkov, vrchol Pradědu, Krásněves, Krupka
Slovensko – Klenovec
Švýcarsko – Binnental, Sv. Gotthard, Sedrun
Francie – Bourg d'Oisans (žluté krystaly)
Norsko – Hardangervidda (tmavě modrá odrůda)
USA – Beaver Creek v Coloradu
JAR – Bothaville
a další.

Zdroj

https://cs.wikipedia.org/wiki/Anatas