...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stánku

Minerály

Andaluzit - Al2OSiO4

trieda

kremičitany

kryštálová sústava

štvoruholníková

tvrdosť

7,5

hustota

3,16 - 3,20

štiepateľnosť

nedokonalá

lom

nerovný

Foto

https://www.mindat.org/photo-901574.html

Andalusit je rhombický minerál, křemičitan hliníku Al2SiO5, nazvaný podle jeho prvního známého naleziště, Andalusie ve Španělsku. Ve volné přírodě jsou tři druhy minerálů, které mají stejné chemické složení, liší se však krystalovou mřížkou. Jsou to sillimanit, kyanit a andalusit.

Využití

Andalusit se používá při výrobě speciální žáruvzdorné a chemicky i mechanicky odolné keramiky. Tato keramika se nazývá mullitová keramika a má podobu porcelánu. V Brazílii se průhledné varianty andalusitu brousí do tvaru briliantu. Tamní krystaly mají barvu zelenou, však díky pleochromismu (vlastnost některých barevných minerálů měnit barvu při otáčení jejich výbrusu v polarizovaném světle) se mohou měnit až na barvu hnědou či červenooranžovou.

Typ výskytu

Často se vyskytuje jako součást magnetických hornin, které jsou bohaté na hliník.

Naleziště

V ČR

Lhotka, Řásná, Mrákotín; pegmatity: Paseky u Písku, Kloub u Protivína, Čejov u Humpolce, Dolní Bory; kontaktní břidlice: Tehov, Světice, Rožmitál pod Třemšínem; svory: Pancíř, Holubáč u Sobotína, Vozka – Jeseníky, náplavy Malše v jižních Čechách[1]

Ve světě

Yosemite National Park – Kalifornie (pegmatity), Vihorlat – Slovensko (přeměna andezitu), Santa Tereza, Espirito Santo, Arassuahy – Brazílie, Etang-des-salles-de-Rohan – Francie, Lancaster, Westford – Massachusetts, Mimbowrie – Jižní Austrálie, Lisenz – Tyrolsko, Jaklovecká a Jamnická dolina – Západní Tatry (dvojslídné ruly); rýžoviště: Srí Lanka, Minas Gerais – Brazílie

Výskyt na Slovensku

Častý je v kontaktne metamorfovaných horninách tatrika napr. Dolinkovský vrch (Malé Karpaty), Dubová (Malé Karpaty), z lokalít v Považskom Inovci. Z veporických granitoidov je známy z Lubeníka. Vystupuje tiež v Spišsko-gemerskom (Slovenskom) rudohorí ale aj na lokalitách Dobrá Niva, Dolné Breziny (okres Zvolen, v uzavreninách andezitov).

Zdroj

https://cs.wikipedia.org/wiki/Andalusit
https://sk.wikipedia.org/wiki/Andaluzit
https://www.mindat.org/min-217.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5