...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stánku

Minerály

Anhydrit - CaSO4

trieda

sírany

kryštálová sústava

kosoštvorcová

tvrdosť

3 - 3,5

hustota

2,98

štiepateľnosť

dokonalá

lom

trieštivý, nerovný


Anhydrit - Staré Hory, Starohorské vrchy

Foto

https://www.mindat.org/photo-359191.html

Anhydrit (Werner, 1803), chemický vzorec CaSO4 (síran vápenatý), je kosočtverečný minerál. Název pochází z řeckého anhydros – bezvodý, neboť na rozdíl od sádrovce neobsahuje vodu.

Původ

Přírodní výskyt je v převážné většině sedimentárního původu, patří mezi tzv. evapority (stejně jako sádrovec, halit, sylvín a další). Hydrotermální – tvoří hlušinu v rudních žilách, postvulkanický – z vulkanických plynů (fumaroly) i magmatický. Syntetická výroba anhydritu je převážně z vápenné propírky spalin tepelných elektráren a jako vedlejší produkt výroby kyseliny fluorovodíkové (výroba teflonu).

Morfologie

Tvoří krystaly, vláknité, kuličkovité, jemně zrnité až celistvé agregáty, pseudomorfózy. Krystaly mají tvar prizmatických tabulek (plochy jsou rýhované), dvojčatí.

Vlastnosti

Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 3,5, křehký, hustota 2,98 g/cm3, štěpnost výborná podle {010} a {100}, dobrá podle {001}, lom lasturnatý. Optické vlastnosti: Barva: bílá, namodralá, šedá, červenavá nebo fialová. Lesk skelný až perleťový, průhlednost: průsvitný, vryp bílý. Chemické vlastnosti: Složení: Ca 29,44 %, S 23,55 %, O 47,01 %. Slabě rozpustný v HCl, H2SO4 a ve vodě. Před dmuchavkou se taví na bílý email, plamen barví červenožlutě.

Podobné minerály

sádrovec, kryolit, kalcit, baryt

Využití

Ve stavebnictví jako přísada do cementů a k výrobě anhydritového pojiva vhodného do vnitřních omítek. Díky své objemové stabilitě je anhydrit optimální pojivo k výrobě anhydritových podlahových potěrů. Má uplatnění jako základ pro samonivelační lité podlahy. Oproti betonové podlaze má výhodu v lepším samonivelačním účinku, lépe vede teplo (podlahové topení), je možné vytvářet větší plochy bez dilatací a není nutné používat na její zpevnění kari sítě. Mezi nevýhody patří silná reakce s kovy (koroze), proto není možné použít ocelové kari sítě ani kovové trubky pro podlahové topení. Další nevýhoda je nutnost ochrany anhydritu před vlhkem (koupelny, bazény).

Může být použit i k výrobě kyseliny sírové, nebo jako hnojivo. Namodralý anhydrit se leští jako náhražka mramoru v Itálii. Výrobky z modrého anhydritu se prodávají jako kamenná bižuterie pod zavádějícím názvem angelit.

Lokality

Vo svete

Veľké akumulácie tvorí v panvách v amerických štátoch Texas a Louisiana. V Kanade vystupuje na polostrove Nova Scotia. V Európe je známy z Pyrenejí. Nachádza sa aj v talianskom Toskánsku a Švajčiarsku, kde sa na lokalitách St. Gotthard a Simplon vyskytuje aj vo forme až 20 mm veľkých fialových kryštálov vystupujúcich v puklinách v premenených horninách[8]. V Rakúsku sa vyskytuje na viacerých lokalitách v Štajersku a Tirolsku. Známa je najmä lokalita Salzkammergut. V Poľsku je známy z Wieliczky. V Nemecku vystupuje v soľných uloženinách pri Stassfurte a Wathelingene.

Lokality na Slovensku

Na Slovensku sa vyskytuje na lokalitách Banská Štiavnica a Kopanice pri Banskej Štiavnici, Bohúňovo, Bzovík, Čoltovo, Dedinky, Markušovce,Mlynky, Muránska Huta, Pavlovce (okr. Vranov nad Topľou), Smižany, Strelnice (pri Šafárikove, okr. Rimavská Sobota), Šarišská Poruba a Zbudza. Známy výskyt je aj vo vrte SBM-1 Soblahov.

Zdroj

https://cs.wikipedia.org/wiki/Anhydrit
https://sk.wikipedia.org/wiki/Anhydrit
https://www.mindat.org/min-234.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5