...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stánku

Minerály

Antlerit - Cu3(SO4)(OH)4

trieda

sírany

kryštálová sústava

kosoštvorcová

tvrdosť

3 - 3,5

hustota

3,9

štiepateľnosť

výborná

lom

nerovný


Antlerit - Piesky (Starohorské vrchy)

Foto

https://www.mindat.org/photo-72010.html

Antlerit je minerál kryštalizujúci v rombickej sústave, chemicky zásaditý síran meďnatý - Cu3(SO4)(OH)4.

Charakteristika

Antlerit bola dôležitá ruda medi a vytvára pekné kryštáliky. Je priesvitný až priehľadný ihlicovitý alebo pórovitý. Ihlicovité kryštály vytvárajú často rôzne chumáčikovité útvary. Jeho zelená farba je obyčajne tmavá.

Vznik

Vzniká rozkladom primárnych nerastov medi ako chalkopyrit, tetraedrit a i. Je to druhotný nerast.

Poznávanie

Pomerne tvrdý nerast, nerozpúšťa sa v kyseline chlorovodíkovej.

Výskyty na Slovensku

Špania Dolina, pri Banskej Bystrici, Piesky, Richtárová (Starohorské vrchy).

Zdroj

https://sk.wikipedia.org/wiki/Antlerit
https://www.mindat.org/min-268.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5.