...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stánku

Argentit - Ag2S

trieda

sulfidy a sírne soli

kryštálová sústava

kocková

tvrdosť

2 - 2,5

hustota

7,2 - 7,36

štiepateľnosť

nedokonalá

lom

lastúrovitý

Foto

https://e-rocks.com/item/lgm169430/proustite-argentite

Argentit (Ag2S ) je vysokoteplotná kubická fáza minerálu akantit. Teplota fázového prechodu je 177 °C. Všetky minerály, označované ako argentit sú len paramorfózy akantitu po tejto fáze. Kryštály argentitu vytvárajú oktaédre alebo kocky, prípadne vytvára agregáty v podobe dendritov, plieškov, vyskytuje sa aj celistvý. Farba argentitu býva olovenosivá až čierna. Je to nepriehľadný minerál s kovovým leskom.

Vznik

Vzniká na hydrotermálnych žilách spolu s inými minerálmi Ag, kremeňom a sulfidmi. V súčasnosti sú nálezy argentitu u nás už veľmi vzácne.

Poznávanie

Je veľmi ťažký, mäkký a ohybný.

Výskyty na Slovensku

Banská Štiavnica (Štiavnické vrchy), Hodruša - Hámre (Štiavnické vrchy), Vyhne (Štiavnické vrchy), Kremnica (Kremnické vrchy), V súčasnosti veľmi zriedkavý, jeden z hlavných Ag minerálov v minulosti.

Zdroj

https://sk.wikipedia.org/wiki/Argentit