...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Vashegyit (bolivarit) - Al2[(OH)3 I PO4].5H2O

trieda

fosforečnany

kryštálová sústava

kosoštvorcová

tvrdosť

3,5 - 4

hustota

1,9  - 2,5

štiepateľnosť

slabá

lom

nerovný


Vashegyit - Železník pri Sirku, Slovenské rudohorie

Vashegyit (bolivarit) je minerál kryštalizujúci v romobickej sústave, chemicky hydratovaný zásaditý fosforečnan hlinitý - Al11(PO4)9(OH)6·38H2O. Niekedy sa uvádza aj pod názvom bolivarit. Prvýkrát bol popísaný v Železníku, podľa maďarského názvu osady je aj pomenovaný.

Charakteristika

Vashegyit je vzácne kryštalický, väčšinou tvorí kôrovité náteky. Farba je zelená, tmavozelená, modrá a žltá. Lesk je sklený.

Vznik

Vyskytuje sa v zóne zvetrávania karbonátov, ktoré sú miestami prekremenené a limonitizované. Vzhľadom na to, že jediné slovenské nálezisko, ložisko Železník, je už vyťažené, je znížený predpoklad nových nálezov tohto vzácneho nerastu na tomto ložisku.

Poznávanie

Je ľahko spoznateľný vďaka výraznej farbe.

Výskyty na Slovensku

Železník pri Sirku (Slovenské rudohorie)

Zdroj

https://sk.wikipedia.org/wiki/Vashegyit
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály; Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5.