...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Bornit - Cu5FeS4

trieda

sírniky

kryštálová sústava

kocková

tvrdosť

3

hustota

5,0 - 5,1

štiepateľnosť

veľmi slabá

lom

nerovný


Kusový bornit - Malužiná, Nízke Tatry

Foto

https://www.mindat.org/photo-1198380.html

Bornit (Haidinger, 1845), chemický vzorec Cu5FeS4, je kosočtverečný minerál. Synonymické názvy jsou např. erubescit, chalkomiklit, purpurová měď, pestrá měděná ruda, paví ruda (dle nabíhání barev). Pojmenován po: Ignác Antonín Born (1742–1791), rakouský osvícenec, mineralog, geolog, montanista a svobodný zednář maďarského původu.

Původ

Magmatický – je součástí bazických hornin, například v ofiolitech v Itálii, typický je jako součást porfyrických rud mědi.

Hydrotermální – je druhotným minerálem žil Sn-W, Sn-Cu, Cu-As a Cu-křemen.

Metamorfní – zastoupen ve skarnových ložiscích a greisenech.

Sedimentární – z měděných břidlic.

Vytváří tři polymorfní modifikace

vysokoteplotní - kubický, stabilní nad 288 °C, Fm3m, a=5,50 nízkoteplotní pseudotetragonální, Pbca, za vyšších teplot přechází na kubickou modifikaci kubický Fd3m, a=10,94

Morfologie

Vzácnější jsou krystaly, které mají tvar dodekaedru, hexaedru, zřídka oktaedru. Většinou celistvý, zrnitý, masivní či jako vtroušeniny.

Vlastnosti

Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 3, křehký, hustosta 4,9-5,3 g/cm, štěpnost nedokonalá podle {111}, lom nerovný, lasturnatý.

Optické vlastnosti: Barva měděně červená, bronzově hnědá, na vzduchu nabíhá do pestrých barev – modrofialová, purpurová... Lesk kovový, průhlednost: opakní, vryp černý, tmavě šedý.

Chemické vlastnosti: Složení: Fe 11,13 %, S 25,56 %, Cu 63,31 %, stopové příměsi Ag, Ge, Bi, In, Pb. Rozpustný v HNO3 a v koncentrované HCl. Taví se v magnetickou kuličku.

Podobné minerály

covelin, germanit, pyrhotin, nikelín, umganit, reniérit

Parageneze

V magmatických horninách s ilmenitem, chromitem, chalkozínem, chalkopyritem, pyritem, křemenen, na hydrotermálních žilách s apatitem, prehnitem, zeolity

Získávání

Důlní, povrchová těžba jako ruda mědi, vedlejší produkt při těžbě polymetalických ložisek, měděných břidlic.

Využití

Důležitá ruda mědi, které obsahuje až 63% (např. Haiti).

Naleziště

Česká republika

Jáchymov - typová lokalita minerálu Vrančice Zlaté Hory Bukov Horní Slavkov Cínovec Rybnice Horní Vernéřovice

Evropa

Cornwall Sangerhausen, Mansfeld, Bastetal (Německo) Lubin, Kowary (Polsko) Vaulry (Francie) Glava (Švédsko)

Afrika

Ookiep, Insizwe, Messina (JAR) Likasi, Kipushi (DR Kongo) Talate (Maroko) Henderson, Tsumeb (Namibie)

Amerika

Butte (Montana), Bristol (Connecticut), Bisbee (Arizona, USA) Tamaya (Chile) San Marcos (Mexiko)

Asie

Džezakzgan (Kazachstán) Uzeľga (Rusko)

Austrálie

Wyloo, Bura, Broken Hill

Slovensko

Hodruša-Hámre
Kvetnica
Banská Štiavnica
Lošonec
Rudňany
Malužiná
Novoveská Huta

Zdroj

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bornit
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bornit
https://www.mindat.org/min-727.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5