...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Celestín - SrSO4

trieda

sírany

kryštálová sústava

kosoštvorcová

tvrdosť

3 - 3,5

hustota

3,95

štiepateľnosť

dokonalá

lom

nerovný


Celestín s aragonitom - Špania Dolina, Starohorské vrchy

Foto

https://www.mindat.org/photo-214329.html

Celestín je minerál kryštalizujúci v rombickej sústave, chemicky je to síran strontnatý (SrSO4).

Charakteristika

Vytvára zrnité agregáty, niekedy sa vyskytuje aj vo forme stĺpcovitých, tabuľkovitých alebo pyramidálnych kryštálikov. Farbu má svetlomodrú, takmer priehľadnú. Je to priehľadný minerál so skleným leskom.

Vznik

Vzniká na hydrotermálnych rudných žilách.

Poznávanie

Je veľmi krehký, typická je jeho modrastá farba.

Výskyty na Slovensku

Krásne svetlomodré kryštáliky spolu s aragonitom na rudných žilách v Španej Doline pri Banskej Bystrici. Známy je aj z Novej šachty v Banskej Štiavnici.

Zdroj

https://sk.wikipedia.org/wiki/Celest%C3%ADn_(miner%C3%A1l)
https://www.mindat.org/min-927.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5.