...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Ceruzit - PbCO3

trieda

uhličitany

kryštálová sústava

kosoštvorcová

tvrdosť

3 - 3,5

hustota

6,5

štiepateľnosť

nedokonalá

lom

lastúrovitý

Foto

https://www.mindat.org/photo-659934.html

Cerusit je kosočtverečný minerál V. třídy (karbonáty), z řady aragonitu, s nímž je izotypní, chemicky jde o uhličitan olovnatý (PbCO3), místy hojný. Pojmenoval jej François Sulpice Beudant (1832) podle latinského slova cerussa, které v roce 1565 použil Konrad Gessner pro olovnatou bělobu. Vysoký obsah olova (téměř 78 %) se projevuje značnou měrnou hmotností.

Vznik

Sekundární nerost, typický produkt oxidace galenitu a dalších nerostů Pb jak na rudních žilách (často společně s nerosty Cu a Zn), tak i ložiskových tělesech ve vápencích. Je nejhojnějším produktem zvětrávání galenitu a obyčejně bývá na něm narostlý.

Popis

Tvoří krystaly rozmanitého habitu, nejčastěji sloupcovité, pyramidální, ale mohou být i tabulkovité nebo jehlicovité, často s typickým rýhováním. Vytváří kontaktní a penetrační dvojčata; cyklická trojčata mají typický pseudohexagonální habitus. Vyskytuje se také v celistvých, snopkovitých, paprsčitých a ledvinitých agregátech; bývá i zemitý nebo práškovitý, vzácně také ve formě krápníku. Bývá bezbarvý, bělavý, žlutý, zelenavý, modravý až černý, hlavně průsvitný. Lesk má mastný až démantový. Vryp má bílý až šedobílý, lom lasturnatý a je křehký. Někdy také fluoreskuje v ultrafialovém světle.

Využití

V gossanech rudních ložisek se místy vyskytuje vydatně a může být významnou olověnou rudou. Mletý cerusit se v minulosti používal jako běloba pro přípravu barev a kosmetických přípravků; kvůli riziku otravy olovem bylo od tohoto použití ve vyspělejších zemích světa upuštěno.

Výskyt

Tsumeb, Namibie (až 20 cm velké krystaly) Mibladen, Maroko Stříbro, Česko důl Flux, Arizona, USA Johanngeorgenstadt, Sasko, Německo Monteponi, Sardinie, Itálie

Výskyty na Slovensku

Banská Štiavnica (oxidačná zóna žíl)
Vyhne
Banky
Píla (obec) (Štiavnické vrchy)
Poniky (Drienok (pri Banskej Bystrici)
Jasenie
Medzibrod
Lomnistá dolina (Nízke Tatry)
Ochtiná
Dúbrava pri Jelšave (Slovenské rudohorie)

Zdroj

https://cs.wikipedia.org/wiki/Cerusit
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ceruzit