...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Chabazit - CaAl2Si4O12.6H2O

trieda

kremičitany

kryštálová sústava

trojuholníková

tvrdosť

4 - 5

hustota

2,05 - 2,16

štiepateľnosť

nezreťeľná

lom

nerovný


Kryštály chabazitu - Brehy, Štiavnické vrchy

Chabazit je všeobecný názov pre trigonálne zeolity všeobecného zloženia (Ca,Na,K,Mg,Sr)2[Al2Si4O12]2·12H2O.

Charakteristika

Chabazit vytvára pseudokubické, romboédrické kryštály, ktoré bývajú často zdvojčatené. Môže byť biely, žltkastý, ružovkastý, červenkastý alebo bezfarebný; vryp má bezfarebný. Je to priehľadný až priesvitný minerál so skleným leskom.[1]

Vznik

Tvorí sa v dutinách čadičových láv a v niektorých vápencoch spolu s mnohými ďalšími zeolitmi, napr. s harmotómom, phillipsitom, heulanditom a skolecitom, ale aj s kremeňom a kalcitom. Okrem toho sa vyskytuje v niektorých premenených horninách (v rulách). Tvorí sa v okolí horúcich prameňov v podobe kôr usadených z horúcich roztokov.

Poznávanie

Uvoľňuje sa pri zohrievaní v uzatvorenej skúmavke vodu. Typický je romboédrickými a pseudokubickými kryštálmi. Od podobného kalcitu ho možno rozlíšiť podľa horšej štiepateľnosti a tým že nešumí v HCl.

V polarizačnom mikroskope má nízke interferenčné farby a nízky reliéf. Pri skrížených nikoloch má hnedasté interferenčné farby.

Výskyty na Slovensku

Väčšinou v bazaltoch neogénnych vulkanitov: Fintice (pri Prešove), Kalinka (pri Vígľašskej hute, okres Zvolen), Nová Baňa (pri Žiari nad Hronom), Prenčov (pri Banskej Štiavnici), Pukanec (pri Banskej Štiavnica, okres Levice), Šiatorská Bukovinka (pri Fiľakove, okres Lučenec), Tisovec (pri Rimavskej Sobote, okres Rimavská Sobota), Maglovec (pri Prešove, okres Prešov)[1]. Známy aj v dutinách granitoidov v Tatrách.

Zdroj

https://sk.wikipedia.org/wiki/Chabazit
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5.