...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Dillnit - Al12[AlO4 I (OH,F)18Cl I Si5O16]

trieda

kremičitany

kryštálová sústava

-----

tvrdosť

1 - 1,5

hustota

2,6

štiepateľnosť

ílovitý, zemitý minerál

lom

nemá


Kryšt.ružového diasporu - Banská Belá (Štiavnické vrchy)

Foto

https://www.mindat.org/photo-1252037.html

Tento minerál bol objavený v roku 1823 v Banskej Belej. Je to ílovitý minerál, tvoriaci nepriehľadné zemité masy šedobielej a zelenej farby. Má podobné vlastnosti ako pyrofylit. Tento minerál bol pôvodne pokladaný za zmes ílovitých minerálov s prevahou kaolinitu, až neskôr sa dokázalo, že je to samostatný minerál.

Vznik

Vzniká na hydrotermálnych žilách za vysokej teploty a tlaku. V Banskej Belej sa vyskytoval spolu s jemnozrnným pyritom a ružovými kryštálikmi diasporu.

Poznávanie

Svojím vzhľadom pripomína kaolinit a podobné ílovité minerály, nie je však napúčavý.

Výskyty na Slovensku

Vyskytoval sa spolu s diasporom v Banskej Belej pri B.Štiavnici.

Zdroj

https://sk.wikipedia.org/wiki/Zunyit
https://www.mindat.org/min-4433.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5.