...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Dolomit - CaMg(CO3)2

trieda

uhličitany

kryštálová sústava

trojuholníková

tvrdosť

3,5

hustota

2,85

štiepateľnosť

dokonalá

lom

pololastúrovitý


Kryštály dolomitu z rudnej žily - Banská Štiavnica

Dolomit (Saussure, 1796), chemický vzorec CaMg(CO3)2 (uhličitan vápenato-hořečnatý), je klencový minerál. Pojmenován podle: Déodat Gratet de Dolomieu (1750–1801), francouzský mineralog a geolog, který tento minerál popsal při zkoumání pohoří Dolomity v severní Itálii.

Dolomit je hlavním minerálem skupiny dolomitu, do které dále patří ankerit, kutnohorit a extrémně vzácné minrecordit a norsethit. Minerály skupiny dolomitu obsahují dva různé kationty uspořádané do vrstev, jejich struktura je odlišná od jednoduchých uhličitanů ze skupiny kalcitu.

Původ

Hydrotermální – krystaluje v nízkoteplotní fázi, metasomatický – zatlačováním kalcitu ve vápencových sedimentech, sedimentární – vysrážením z mořské vody (proces je popsán u halitu), magmatický – v karbonatitech.

Morfologie

Nejčastěji tvoří zrnité, masivní nebo kuličkové agregáty, pseudomorfózy. Krystaly ve tvaru romboedru mají zohýbané plochy a obvykle tvoří drůzy.

Vlastnosti

Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 3,5–4, křehký, hustota 2,9 g/cm3, štěpnost výborná podle {1011}, lom lasturnatý.

Optické vlastnosti: Barva: bezbarvý, bílá, růžová, žlutavá, načervenalá, hnědavá, šedá až černá. Lesk skelný i perleťový, průhlednost: průhledný až průsvitný, vryp bílý s nádechem podle zabarvení.

Chemické vlastnosti: Složení: Ca 21,73 %, Mg 13,18 %, C 13,03 %, O 52,06 %, příměsi Fe, Mn, Co, Zn, Pb. Před dmuchavkou se netaví, puká, plamen barví cihlově červeně (zvláště, je-li navlhčen HCl). V zředěné HCl se rozkládá (šumí) až po zahřátí. Dolomit tvoří úplný pevný roztok s dalšími minerály dolomitové skupiny – ankeritem a kutnohoritem. Mísitelnost s dalšími karbonáty je kvůli odlišné struktuře velmi omezená.

Odrůdy

ferrodolomit
mangandolomit

Podobné minerály

kalcit, ankerit, magnezit

Parageneze

kalcit, galenit, sfalerit, pyrit, křemen aj.

Získávání

Těžbou v lomech.

Využití

Speciální druhy cementu ve stavebnictví, hnojivo, ohnivzdorné materiály. Bezbarvé odrůdy i jako drahý kámen (fasetové brusy).

Naleziště

Hojný minerál. Tvoří horninu dolomit.

Česko – Příbram, Jáchymov – krystaly na rudních žilách
Slovensko – Banská Štiavnica, Zlatá Baňa, Jelšava
Rakousko – Leogang
Švýcarsko – Binnental
Rumunsko – Baita
Španělsko – Eugui
a další.

Výskyty na Slovensku

Bežný minerál na hydrotermálnych ložiskách, súčasť dolomitov, v magnezitových ložiskách Slovenského rudohoria, Banská Štiavnica, Nízke Tatry a nespočetné menšie výskyty.

Zdroj

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dolomit
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dolomit_(miner%C3%A1l)