...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Epidot - Ca2(Al,Fe)3(SiO4)3(OH)

trieda

kremičitany

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

6 - 7

hustota

3,35 - 3,50

štiepateľnosť

dokonalá

lom

nerovný


Epidot, kremeň - Malužiná, Nízke Tatry

Epidot (Haüy, 1801), chemický vzorec Ca2Al2(Fe3+,Al)(SiO4)(Si2O7)O(OH) (křemičitan hlinito-vápenato-železitý), je jednoklonný minerál ze skupiny sorosilikátů. Společně s klinozoisitem tvoří plynulou řadu. Název pochází z řeckého épídosis = přídavek, podle protažení krystalu v jednom směru podél základny hranolu.

Původ

metamorfní – typický pro některé facie slabě až středně metamorfovaných hornin
hydrotermální – v žilách alpského typu
kontaktně metasomatický – na kontaktní zóně mezi vyvřelými horninami a vápenatými usazenými horninami

Morfologie

Krystaly prizmatické (až 35 cm dlouhé), protažené a rýhované rovnoběžně k [010], také izometrické krystaly nebo tabulky. Agregáty vláknité, hrubo až jemnozrnné, celistvé. Pseudomorfózy po plagioklasu.

Vlastnosti

Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 6–7, křehký, hustota 3,38–3,49 g/cm3, štěpnost velmi dobrá podle {001}, nedokonalá podle {100}, lom nerovný, tříštivý.

Optické vlastnosti: Barva: žlutozelená až zelenočerná. Lesk skelný, perleťový, smolný, průhlednost: průsvitný, vryp šedobílý.

Chemické vlastnosti: Vypočtené složení pro Ca2Al2(Fe3+0,75Al0,25)(SiO4)(Si2O7)O(OH): Ca 16,7 %, Al 12,8 %, Fe 8,8 %, Si 17,7 %, H 0,2 %, O 43,7 %. Žíhán před dmuchavkou bobtná a taví se. Po vyžíhání se rozkládá v horké HCl za uvolňování rosolovitého SiO2.

Odrůdy

pistacit – pistáciově zelený. Způsobeno vyšším obsahem Fe.
piemontit – červenohnědý, černočervený až červený, višňově červený vryp, prosvítá. Způsobeno vyšším obsahem Mn.

Podobné minerály

aktinolit, amfibol, augit, turmalín, vesuvian

Parageneze

Facie zelených břidlic – zeolity, amfiboly, plagioklasy, křemen, aktinolit, kalcit;
Facie albit–epidotických rohovců – amfiboly, vesuvianit, skapolit, mastek, wollastonit, pyroxeny, granát;
Facie modrých břidlic – pumpellyit, glaukofán, lawsonit, riebeckit, granát, omfacit.

Využití

Broušený epidot - někdy jako drahý kámen.

Naleziště

Běžný horninotvorný minerál.

Česko – Vernířovice, Sobotín, Žulová, okolí Brna
Slovensko – Slavošovce
Švýcarsko
Rakousko
a další.

Na Slovensku

Jasenie (pri Brezne),
Kopanice (pri Banskej Štiavnici),
Malužiná (pri Liptovskom Mikuláši),
Vyhne (Rumplovská, pri Banskej Štiavnici)

Zdroj

https://cs.wikipedia.org/wiki/Epidot
https://sk.wikipedia.org/wiki/Epidot