...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Erytrín - Co3(AsO4)2.8H2O

trieda

arzeničnany

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

1,5 - 2,5

hustota

3,18

štiepateľnosť

dokonalá

lom

nerovný


Erytrín - Dobšiná, Slovenské rudohorie (muz.vzorka) 

Foto

https://www.mindat.org/photo-837870.html

Erytrín je sekundární minerál, vodnatý arzeničnan kobaltnatý Co3(AsO4)2·8H2O. Erytrín a annabergit, arzeničnan nikelnatý (Ni3(AsO4)2·8H2O) tvoří souvislou řadu s obecným vzorcem (Co,Ni)3(AsO4)2·8H2O.

Vzhled a výskyt

Erytrín krystaluje v jednoklonné soustavě; tvoří obyčejně drobné, sloupcovité až jehličkovité krystaly, seskupené do chvostků nebo sférolitů. Barvy je karmínové až růžové a vyskytuje se v podobě práškovitých, matných, růžových druhotných náletů, známých jako kobaltový květ, na minerálech podobného složení. Dobře vyvinuté krystaly jsou vzácné, častěji tvoří povlaky nebo drobné kulovité a ledvinité agregáty.

Poprvé byl erytrín popsán z dolu Daniel ve Schneebergu (Sasko); pojmenován byl podle řeckého slova (erythros), červený. Historicky není samotný erytrín hospodářsky významný minerál, prospektorům však může posloužit jako indikátor přidruženého kobaltu a ryzího stříbra.

Erytrín se vyskytuje jako druhotný minerál v oxidačním pásmu ložisek minerálů asociace Co–Ni–As. Nachází se spolu s kobaltinem, skutteruditem, symplezitem, roselitem-beta, skoroditem, farmakosideritem, adamitem, morenozitem, retgersitem a malachitem.

Naleziště

Významnými lokalitami jsou Cobalt (Ontario), La Cobaltera /Chile), Schneeberg (Sasko, Německo), Jáchymov (Česko), Cornwall (Anglie), Bou Azzer (Maroko), důl Blackbird (Idaho), důl Sara Alicia u Alamos (stát Sonora, Mexiko), Mt. Cobalt (Queensland) a měďný důl Dome Rock (Mingary, Jižní Austrálie).

V Česku vedle Jáchymova Abertamy, Běloves u Náchoda, na Slovensku Dobšiná.

Jiné odrůdy

Nikelnatá odrůda annabergit se vyskytuje jako světle zelený niklový květ na arzenidech niklu. Kobalt může nahradit také železo, hořčík a zinek za vzniku tří dalších minerálů: parasymplesitu (Fe), hörnesitu (Mg) a köttigitu (Zn).

Výskyty na Slovensku

Dobšiná
Ľubietová (Kolba)
Rudňany
Smolník

Zdroj

https://sk.wikipedia.org/wiki/Erytrit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Erytr%C3%ADn
https://www.mindat.org/min-1407.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5