...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Euchroit - Cu2[OH I AsO4].3H2O

trieda

oxidy

kryštálová sústava

kosoštvorcová

tvrdosť

3,5

hustota

3,4

štiepateľnosť

nezreteľná

lom

nerovný, krehký


Euchroit - Ľubietová, Veporské vrchy

Foto

https://www.mindat.org/photo-116023.html

Euchroit je vzácný minerál ze skupiny fosfátů, arzenátů a vanadátů, složením přesně arsenát, bohatý na měď. Pojmenován byl roku 1823 geologem Augustem Breithauptem podle řeckého slova "euchroie" což znamená v překladu "krásné barvy". Jeho typovou lokalitou je Ľubietová na Slovensku, kde byl objeven a také popsán.

Vznik

Jedná se o sekundární minerál mědi a arsenu, který vzniká rozkladem tetraedritu a chalkopyritu za přítomnosti arsenu. Je tedy vázaný na mědí bohatou hydrotermální mineralizaci.

Vlastnosti

Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 3,5, křehký, hustota 3,42 g/cm3 průměrná, štěpnost špatná až nezřetelná podle {101} a {110}, lom je nerovný.

Optické vlastnosti: Barvu má velmi sytě zelenou až černozelenou. Vryp je zelený s modrým nádechem, lesk skelný. Je průhledný i průsvitný minerál.

Chemické vlastnosti: Složení: Cu 37,71 %, As 22,23 %, O 37,97 %, H 2,09 %. Při kontaktu s kyselinami se rozpouští.

Výskyt

Ľubietová a Poniky, Slovensko
Zapachitsa, Ismerez, Bulharsko
Cramer Creek ložisko Cu, Montana, USA

Výskyty na Slovensku

Ľubietová (Svätodušná)
Poniky (Farbište)

Parageneze

Minerály v asociaci s euchroitem můžeme rozdělit do dvou typových skupin, a to skupina 1, jenž odpovídá Slovenským lokalitám, zde se vyskytuje pouze s olivenitem (pseudomorfóza euchroitu), a dále skupina 2 odvozená z ložiska Zapachitsa v Bulharsku s paragenezí strašimirit, olivenit, azurit a malachit.

Využití

Jedná se o velmi vzácný a mezi sběrateli ceněný minerál. Nejvíce ceněné bývají většinou vzorky ze Slovenska.

Zdroj

https://cs.wikipedia.org/wiki/Euchroit
https://sk.wikipedia.org/wiki/Euchroit
https://www.mindat.org/min-1417.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5