...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Evansit - Al3[(OH)6 I PO4].6H2O

trieda

fosforečnany

kryštálová sústava

amorfný

tvrdosť

3,5 - 4

hustota

1,9

štiepateľnosť

miskovitá odlučnosť

lom

lastúrovitý


Evansit - Železník pri Sirku, Slovenské rudohorie

Foto

https://www.mindat.org/photo-230714.html

Evansit je amorfný minerál, chemicky hydratovaný zásaditý fosforečnan hlinitý - Al3(PO4)(OH)6·6H2O. Prvýkrát bol objavený a popísaný v lokalite Železník, je pomenovaný podľa svojho objaviteľa.

Charakteristika

Evansit je vzácny minerál obličkového tvaru, bez kryštalickej formy. Farba je biela, žltá, zelená a modrá. Lesk je sklený.

Vznik

Vyskytuje sa v zóne zvetrávania karbonátov, ktoré sú miestami prekremenené a limonitizované. Vzhľadom na to, že ložisko Železník, je už vyťažené, je znížený predpoklad nových nálezov tohto vzácneho minerálu na tomto ložisku.

Výskyty na Slovensku

Železník pri Sirku (Slovenské rudohorie), Nižná Slaná, Kociha

Zdroj

https://sk.wikipedia.org/wiki/Evansit
https://www.mindat.org/min-1426.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5.