...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Ferberit - Fe2+WO4

trieda

oxidy

kryštálová sústava

monoklinická

tvrdosť

4

hustota

7,58

štiepateľnosť

dokonalá podľa {010}, dobrá podľa {100}, {102}

lom

nepravidelný

ob

Foto

https://www.mindat.org/photo-1255517.html

Ferberit je minerál kryštalizujúci v tetragonálnej sústave, chemicky wolfráman železnatý - FeWO4. Je to železnatý koncový člen rady ferberit - hübnerit.

Charakteristika

Ferberit je čierny nepriehľadný minerál s polokovovým leskom a hnedočiernym vrypom. Vyskytuje sa vo forme tenkých tabuľkových, až čepeľovitých kryštálov.

Vznik

Je to častý minerál vysokoteplotných hydrotermálnych roztokov, greisenov a granitových pegmatitov. Ako sprievodné minerály sa spolu s ferberitom vyskytujú scheelit, topás, markazit, pyrit, hematit a živce.

Výskyt

Vyskytuje sa väčšinou na rudných žilách, buď vo forme samostatných kryštálov ak ryštalických drúz, alebo ako výplň dutín. Nakoľko je pomerne dobre odolný voči zvetrávaniu, vyskytuje sa tiež v náplavoch.

Lokality

Vyskytuje sa v Španielsku, Portugalsku, Anglicku, Peru. Väčšie kryštály sa nachádzajú v Nemecku, Francúzsku, USA (Colorado, Idaho, Nové Mexiko, Kalifornia), Číne, Ugande a Južnej Kórei.

Slovensko

Banská Štiavnica - mikroskopické nálezy v hydrotermálnych žilách Smolník (ložisko Spišská Baňa) - čierne kryštály do 1 cm

Ekonomický význam

V prípade väčších akumulácií sa ťaží ako ruda volfrámu.

Zdroj

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ferberit
https://www.mindat.org/min-1476.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5.