...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Ferimolybdit - Fe2[Mo4]3.7H2O

trieda

molybdénany

kryštálová sústava

kocková

tvrdosť

2

hustota

4,5

štiepateľnosť

dobrá

lom

nerovný


Ferrimolybdit - stará baňa medzi Rochovcami a Ochtinou.

Ferrimolybdit je minerál kryštalizujúci v rombickej sústave, chemicky oktahydrát molybdénanu železitého - Fe2(MoO4)3·8H2O.

Charakteristika

Vytvára vláknité alebo šupinkovité masy sírovožltej farby. Je dobre štiepateľný, lom ferimolybditu je nerovný, bez lesku.

Vznik

Vzniká ako druhotný produkt pri rozklade molybdenitu. Vyskytuje sa v oxidačných zónach ložísk.

Poznávanie

Veľmi zriedkavý, výrazné žlté sfarbenie.

Výskyty na Slovensku

Ochtiná

Zdroj

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ferrimolybdit
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5.