...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Goethit - FeO(OH)

trieda

hydroxidy

kryštálová sústava

kosoštvorcová

tvrdosť

5 - 5,5

hustota

3,3 - 4,3

štiepateľnosť

dokonalá

lom

nerovný


Ihličkovitý goethit - Slov.rudohorie

Goethit (Lenz, 1806), chemický vzorec alfa-Fe3+O(OH), je kosočtverečný minerál. Trimorfní s lepidokrokitem a feroxyhytem. Pojmenován je po J. W. Goethem, německém básníkovi, filozofovi a také mineralogovi, jenž ho popsal v roce 1801 jako samostatný minerál.

Původ

Goethit vzniká jako výsledek oxidace ostatních minerálů železa, především potom sideritu, hematitu, pyritu či magnetitu. Při sedimentaci se vytváří jako bahenní ruda. Naopak méně častý výskyt goethitu je v hydrotermálním prostředí žil, kde se tvoří v nízkoteplotní fázi vývoje. Vyskytuje se i v pegmatitech, kde vytváří pseudomorfózy po pyritu.

Morfologie

Vytváří agregáty s jemným zrnem. Obvykle se vyskytuje jako povlak, nebo kulový, ledvinitý či krápníkový útvar s paprskovitě jehlicovou až vláknitou strukturou. Krystaly bývají prizmatické (sloupcovité) do 45 cm, rýhované rovnoběžně s {001} nebo lištovité podle {010}.

Vlastnosti

Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 5–5,5, křehký, hustota 4,3 g/cm3, štěpnost dokonalá podle {010}, méně dokonalá podle {100}, lom nerovný až hákovitý.

Optické vlastnosti: Barva: černohnědá, žluto- až červenohnědá. Lesk diamantový, polokovový, hedvábný (vláknité varianty), matný (zemité agregáty), průhlednost: opakní, na tenkých hranách průsvitný, vryp hnědožlutý, žlutý, žlutooranžový.

Chemické vlastnosti: Složení: Fe 62,86 %, H 1,13 %, O 36,01 %. Před dmuchavkou se netaví, žíhán v redukčním plameni stává se magnetickým. V baničce uvolňuje vodu. Rozkládá se v HNO3, v HCl jen velmi zvolna, nešumí.

Odrůdy

sametka – agregáty se sametově hnědým povrchem, známé z Příbrami
rubínová slída – červenohnědé lupínky narostlé na limonitu nebo zarostlé v jiných minerálech, které zabarvuje červeně (např. ortoklas).

Podobné minerály

manganit, lepidokrokit, hematit

Parageneze

lepidokrokit, hematit, pyrit, siderit, pyrolusit, manganit aj.

Využití

Ruda železa. Někdy jako drahý kámen.

Naleziště

Hojný minerál.

Česko – Příbram, Jáchymov, Klasterec nad Ohří
Slovensko – Železník, Rožňava, Rudňany
Velká Británie – Cornwall
Rusko
Německo – Schwarzwald, Harz
a další.

Zdroj

https://cs.wikipedia.org/wiki/Goethit
https://sk.wikipedia.org/wiki/Goethit
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5.