...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Halotrichit - FeAl2[SO4]4.22H2O

trieda

sírany

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

2,5

hustota

1,8 - 2,0

štiepateľnosť

dokonalá

lom

nerovný


Kryštáliky halotrichitu v pukline pieskovca,
Oravská Jasenica, Oravské Beskydy

Halotrichit je minerál kryštalizujúci v monoklinickej sústave, chemicky hydratovaný síran hlinito-železnatý – FeAl2(SO4)4·22H2O.

Charakteristika

Halotrichit sa najčastejšie vyskytuje vo forme vlasovitých, vláknitých alebo ihličkovitých kryštálov. Býva bezfarebný, biely, žltý, zelenkastý, hnedý. Vryp halotrichitu je biely. Je to neštiepny minerál so skleným leskom.

Vznik

Vzniká ako produkt zvetrávania pyritu na rudných žilách, na uhoľných haldách, v sedimentárnych horninách s obsahom pyritu.

Poznávanie

Halotrichit je rozpustný vo vode.

Výskyty na Slovensku

Červenica (Dubník), Nová Baňa, Smolník, vzniká druhotne rozkladom pyritu na uhoľných slojoch, ojedinele aj rozkladom biogénneho pyritu vo flyši (Oravské a Kysucké Beskydy, Oravská Magura a i.)

Zdroj

https://sk.wikipedia.org/wiki/Halotrichit
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5.