...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Hematit - Fe2O3

trieda

oxidy

kryštálová sústava

trojuholníková

tvrdosť

5 - 6

hustota

5,26

štiepateľnosť

bez štiepateľnosti

lom

pololastúrovitý, nerovný


Šupinkovitý hematit - Bystrá, Západné Tatry

Foto

https://www.mindat.org/photo-1054184.html

Hematit, chemický vzorec Fe2O3 (oxid železitý), je klencový minerál. Název hematit je řeckého původu, (krev) přes latinské haema a vystihuje barvu minerálu. Starší český název je krevel.

Původ

magmatický – akcesorický (doplňkový) minerál felsických (světlých) vyvřelých hornin
hydrotermální – vysokoteplotní hydrotermální žíly
metamorfní – produkt kontaktní metamorfózy a při metamorfóze páskových železných rud
sedimentární – vysrážením z mořské vody (oolitické železné rudy); běžný tmel úlomkovitých usazených hornin

Morfologie

Nejčastěji v zrnitých až celistvých, paprsčitě vláknitých až zemitých agregátech, složený z oválných útvarů velikosti hrachu až máku. Méně často v hrubě krystalických agregátech nebo šupinatý. Krystaly jsou vzácné, mají tvar šupinek, tabulek, romboedrů, často dvojčatí.

Vlastnosti

Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 5-6 (zemité formy i 1), hustota 5,2 g/cm3, neštěpný – odlučnost je podmíněna dvojčatěním podle {0001}, lom lasturnatý, křehký. Slabě magnetický.

Optické vlastnosti: Barva: červená, hnědá, šedá až černá, lesk kovový, matný, průhlednost: průsvitný až opaktní, vryp višňově červený, červenohnědý.

Chemické vlastnosti: Složení: Fe 69,94 %, O 30,06 %, příměsi Ti často až do 9 %, Mn, Al. Rozpustný v koncentrované HCl. Před dmuchavkou se netaví. Žíháním v oxidačním plameni se mění v magnetit.

Polymorfie

maghemit

Podobné minerály

goethit, limonit, pyrofanit, ilmenit, magnetit, chromit

Parageneze

ilmenit, rutil, magnetit (v přeměněných a vyvřelých horninách); goethit, siderit, lepidokrokit (sedimenty).

Získávání

Hematit se těží v povrchových dolech za pomoci těžké techniky.

Využití

Důležitá ruda železa, čistý obsahuje až 70 % železa. Jemnozrnný zemitý a mletý se používá jako barvivo (rudka) nebo lešticí prášek. Někdy jako ozdobný a drahý kámen (fasetové brusy, kabošony, gemy).

Naleziště

Hojný minerál. Způsobuje červené zabarvení půdy.

Česko – Narysov, (dříve Horní Blatná, Bludná, Hradiště u Klášterce nad Ohří)
Slovensko – Rudňany, Rožňava
Švédsko – Striberg, Norberg, Blötberg
Ukrajina – Kryvyj Rih, v ložisku je součástí páskované železné rudy
Rusko – Kursk
Brazílie – Matto Grosso
Austrálie
Čína
a další.

Výskyty na Slovensku

Bežný hydrotermálny minerál v:

Banská Štiavnica
Slovenské rudohorie (Rudňany, Mlynky, Dobšiná a i.)
Nízke a Západné Tatry (Malé Železné, Prašivá, Magurka, Bystrá dolina a i.)

Zdroj

https://sk.wikipedia.org/wiki/Hematit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hematit
https://www.mindat.org/min-1856.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5