...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Heulandit. - CaAl2Si7O18.6H2O

Otrieda

kremičitany

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

3,5 - 4

hustota

2,18 - 2,22

štiepateľnosť

dokonalá

lom

lastúrovitý

Foto

https://mineralexpert.org/mineral-photo/4661
https://www.mindat.org/photo-727581.html

Tento minerál pomerne často tvorí pekné tabuľkovité kryštály, niekedy zrastené. Bývajú biele, bezfarebné alebo žltočervené, vryp býva biely. Majú sklený lesk, na štiepnych plochách perleťový. Je to priesvitný minerál.

Vznik

Vzniká predovšetkým v dutinách bázických vulkanitov, čadičov, andezitov a diabázov.

Výskyty na Slovensku

Žakýl, Banská Belá (Štiavnické vrchy),
Kremnica, Bartošova Lehôtka (Kremnické vrchy),
Nižný Hrabovec (v premenenom ryodacitovom tufe).

Zdroj

https://www.mindat.org/min-6988.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5.