...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Ilmenit - FeTiO3

trieda

oxidy

kryštálová sústava

trojuholníková

tvrdosť

5,5 - 6

hustota

4,5 - 5

štiepateľnosť

žiadna

lom

lastúrovitý, nerovný

Foto

https://www.mindat.org/photo-896634.html

Ilmenit (Kupffer, 1827), chemický vzorec FeTiO3, je trigonální minerál. Byl nazván podle místa nálezu – Ilmenské hory, Jižní Ural (Čeljabinská oblast), Rusko. Valounky ilmenitu nacházené v minulosti při hledání safírů v náplavech Jizerky v Jizerských horách byly podle německého názvu Jizery nazývány iseriny.

Ilmenit se vyskytuje v přeměněných a vyvřelých horninách. Je to krystalický titanát (titaničitan) železnatý (je přípustné nazývat jej také oxidem železnato-titaničitým) chemického vzorce FeTiO3. S hematitem (alfa-Fe2O3) v přírodě vytváří směsné krystaly (tuhé roztoky). Tuhé roztoky vytváří také s titanátem hořečnatým MgTiO3 – geikielitem. U některých vyvřelin lze nalézt zrna složená ze vzájemně srostlého magnetitu (Fe3O4) a ilmenitu, která vznikla z ulvospinelu Fe2TiO4 (který má – stejně jako magnetit – strukturu kubického spinelu).

Morfologie

Má romboedrickou (klencovou, trigonální) krystalovou strukturu shodnou se strukturou hematitu. Tvoří masivní, zrnité nebo růžicové agregáty, které mají zřetelnou foliaci. Krystaly jsou tabulkovité, zploštělé v jednom směru.

Vlastnosti

Fyzikální vlastnosti: tvrdost 5–6, hustota 4,7 g/cm3, štěpnost chybí, lom lasturnatý, nerovný.
Optické vlastnosti: barva černá, průhlednost opakní, vryp je hnědočerný. Lesk kovový, mastný.
Chemické vlastnosti: tvoří ho titan (31,56 %), železo (36,81 %), kyslík (31,63 %). V kyselinách se nerozpouští.

Podobné minerály

Pyrofanit
Magnetit
Chromit
Hematit.

Získávání

Nejčastěji je ilmenit dobýván ze sekundárních zdrojů, jakými jsou pobřežní písky (ilmenitové písky) se zrnky o průměru 0,1 – 0,2 mm.

Využití

Většina ilmenitu je využívána k výrobě bílého pigmentu (titanové běloby) – oxidu titaničitého TiO2 – reakcí s kyselinou sírovou za vzniku zelené skalice.

Naleziště

Hojný minerál.

Norsko – Sokndal v kraji Rogaland, největší ložisko na světě, těžba v povrchovém dole společnosti Titania činí cca 10% světové produkce ilmenitu
Německo – Aschaffenburg
Velká Británie – Cornwall
Rusko
Kanada – Québec
Česko – Dolní Bory, Jizerská louka, Věžná, Soběslav, Liščí louka severně od Horní Plané na Šumavě
Slovensko – Tisovec, Muráň ve Slovenském rudohoří, Malé Karpaty
a další.

Ilmenit byl nalezen i v horninách odebraných na Měsíci.

Zdroj

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ilmenit
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ilmenit
https://www.mindat.org/min-2013.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5