...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Jamesonit - Pb4FeSb6S14

trieda

sulfidy

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

2,5

hustota

5,63

štiepateľnosť

dobrá

lom

nerovný


Jamesonit, siderit - Slovenské rudohorie

Jamesonit (Haidinger, 1825), chemický vzorec Pb4FeSb6S14, je jednoklonný minerál. Pojmenován po: Robert Jameson (1774-1854), skotský mineralog.

Původ

Hydrotermální minerál pozdní fáze vznikající za nízkých až středních teplot v Pb–Ag–Zn žilách.

Morfologie

Vzácně vytváří sloupcovité až jehličkovité (podélně rýhované) krystaly dosahující velikosti až 10 cm, časté dvojčatné srůsty podle {100}. Obvykle je celistvý, stébelnatý, radiálně paprsčitý, nejčastěji jehličkovitý, jemně vláknitý až plstnatý.

Vlastnosti

Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 2,5 (lze rýpat nehtem), křehký, hustota 5,6g/cm3, štěpnost dokonalá podle {001}, lom nerovný.

Optické vlastnosti: Barva: olověná, časté náběhové barvy. Lesk kovový, průhlednost: opakní, vryp tmavě šedý až černý.

Chemické vlastnosti: Složení: Pb 40,15 %, Fe 2,71 %, Sb 35,39 %, S21,75 %, příměsi Cu, Zn, Ag, Bi (Bi-jamesonit). Před dmuchavkou se taví. Rozpustný v HNO3 a horké HCl.

Podobné minerály

berthierit, plagionit, boulagerit

Parageneze

antimonit, boulagerit, sfalerit

Využití

Ruda Sb a Pb.

Naleziště

Řídce se vyskytující minerál.

Česko – Kaňk u Kutné Hory, Tisová u Kraslic, Příbram.
Slovensko – Nižná Slaná, Rožňava, Medzibrod
Německo – Freiberg, Wolfsberg, Neudorf
Anglie – Endillion v sloupcovitých masách
Švédsko – Sala
Rumunsko
Rusko – Zapokrovsk, Smirnovsk
Mexiko – Zacatecas: Noria mina (u Sombrerete) v relativně tlustých krystalech
a další.

Výskyty na Slovensku

Banská Štiavnica, Betliar, Brezno, Dobšiná, Dolná Lehota, Dúbrava, Hodruša-Hámre, Jasenie, Medzev (Fichtenhubel), Medzibrod, Nižná Slaná, Poproč, Rožňava, Slovinky (Ostrý vrch – ložisko), Štós (Predné Porče ložisko), Zlatá Idka.

Literatura

Anthony a kol. (1990): Handbook of Mineralogy Vol. I. Mineral Data Publishing Tucson, Arizona 247 ISBN 0-9622097-0-8
Bernard, J. H., Rost R. a kol. (1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia Praha 268 ISBN 80-200-0360-6
ĎUĎA, Rudolf; REJL, Luboš. Minerály. Fotografie Dušan Slivka. 1., české vyd. Praha: AVENTINUM, 1997. 520 s. (Velký průvodce). ISBN 80-7151-030-0
Pauliš, P. (2003): Minerály České republiky. Kuttna Kutná Hora 23 ISBN 80-86406-31-8
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5

Zdroj

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jamesonit
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jamesonit