...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Jaspis - SiO2

trieda

oxidy

kryštálová sústava

nevytvára kryštály

tvrdosť

7

hustota

2,65

štiepateľnosť

bez štiepateľnosti

lom

lastúrovitý


Kusový jaspis z pukliny v andezite,
Sklené Teplice, Štiavnické vrchy

Jaspis je neprůhledná odrůda chalcedonu vyskytující se v řadě barevných variant (červená, zelená, žlutá, hnědá…). Hlavní složkou je oxid křemičitý s častými přimíšeninami opálu, zabarvení pak určují uzavřeniny chloritu, příměsi železa, manganu a jiných prvků. Byl již od starověku ceněný kámen. Kromě šperkařství má význam také v esoterice.

Vznik

Jaspis se tvoří v dutinách hornin různého druhu v důsledku ochlazování horkých roztoků, plynů a par unikajících z chladnoucího magmatu (vyplňuje dutiny čedičových a metaforových mandlovců), kde vzniká za nízkých teplot jako sraženina silikátových roztoků. Dále může vzniknout kontaktní metamorfózou hornin vhodného složení.

Morfologie

Tvoří mandle, geody, hnízda, kůry v dutinách hornin. Hmota se zdá být celistvá, ve skutečnosti kryptokrystalická (velice malé krystaly).

Vlastnosti

Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 6–7, hustota 2,6 g/cm3. Není štěpný. Lom: nerovný, tříštivý, lasturnatý. Bod tání cca 1700 °C.

Optické vlastnosti: Barva: červená, zelená, žlutá, hnědá. Vryp: bílý s nepatrným odstínem podle barvy. Průhlednost: většinou neprůhledný, zřídka prosvítá. Lesk: skelný, matný, mastný i hedvábný

Chemické vlastnosti: Čistý oxid křemičitý, příměsi železa a dalších prvků způsobují zabarvení.

Využití

Řekové, Římané i Egypťané si ho cenili jako drahého kamene. Do jaspisu se vyřezávaly reliéfy a intaglie. Velká kolekce vyřezávaných jaspisů, převážně vytěžených na Uralu, se nalézá v petrohradské Ermitáži. Římský císař, král český a uherský Rudolf II. měl stůl vykládaný jaspisy mnoha barev. Tento stůl byl považován za jeden ze sedmi divů renesance.

Naleziště

V České republice:

Kozákov, Liberec, Boršov, Ciboušov, Ostrava (Halda Ema)

Svět

Slovensko: Trstené, Banská Štiavnica
Německo: Idar–Oberstein, Löhlbach
Rusko: Ural
Indie
Egypt
Madagaskar
a další

Výskyty na Slovensku

Pomerne zriedkavý minerál. Sklené Teplice (lom asi 2 km za obcou pri ceste do Banskej Štiavnice), no jeho najväčší výskyt je priamo v Banskej Štiavnici v okolí už nečinnej, vyhasnutej sopky Kalvárie.

Zdroj

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaspis
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jaspis
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5