...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Kaolinit - Al2Si2O5(OH)4

trieda

kremičitany

kryštálová sústava

trojklonná

tvrdosť

2,25

hustota

2,6 - 2,63

štiepateľnosť

dokonalá

lom

nerovný


Kaolinit v metasomaticky premenenej hornine,
Banská Štiavnica, Štiavnické vrchy

Foto

https://www.mindat.org/photo-756289.html

Kaolinit je minerál kryštalizujúci v triklinickej sústave, chemicky zásaditý kremičitan hlinitý - Al2Si2O5(OH)4. Kaolinit vytvára horninu nazývanú kaolín.

Charakteristika

Minerály tejto skupiny, do ktorej patria kaolinit, nakrit, halloyzit a ďalšie, tvoria veľmi malé pseudohexagonálne lupienky a šupinky. Môžu sa vyskytovať v podobe celistvých, zemitých alebo ílovitých agregátov. Farba sa mení od bielej a bezfarebnej po žltkastú, červenkastú alebo modrastú; vryp je biely. Minerály kaolinitovej skupiny bývajú priehľadné až priesvitné a vyznačujú sa perleťovým až matným alebo zemitým leskom.

Vznik

Tvoria sa premenou živcov a iných kremičitanov bohatých na hliník pri zvetrávaní, a to najmä vo vlhkých oblastiach. Vo väčšom meradle vznikajú pri prenikaní hydrotermálnych roztokov cez horniny, vzniknutá hornina sa nazýva kaolín. Granity sa môžu zmeniť až na nespevnenú masu, ktorú tvorí najmä kremeň, sľuda a kaolinitický íl.

Poznávanie

Kaolinitové minerály sú vo vlhkom stave plastické a pri zohrievaní v uzatvorenej skúmavke strácajú vodu. Na určenie jednotlivých minerálov skupiny kaolinitu sú potrebné špeciálne optické metódy.

Kaolinit se vyskytuje téměř ve všech geologických prostředích, jeho vznik je spjatý s nízkým pH (4) a vysokou aktivitou hliníku. Typická jsou pro jeho vznik vlhká a teplá klimata (vlhké tropy). Vzniká rozkladem živců, slíd a sopečného skla. Kaolinit může vznikat i transformací montmorillonitu a jiných jílových minerálů.

Výskyt a vznik

Kaolinit se vyskytuje téměř ve všech geologických prostředích, jeho vznik je spjatý s nízkým pH (4) a vysokou aktivitou hliníku. Typická jsou pro jeho vznik vlhká a teplá klimata (vlhké tropy). Vzniká rozkladem živců, slíd a sopečného skla. Kaolinit může vznikat i transformací montmorillonitu a jiných jílových minerálů.

Výskyty na Slovensku

Je súčasťou kaolínov tzv. poltárskej formácie v Lučenskej a Žiarskej kotline. V oblasti Poltára a Rudníka sa aj ťaží. Ďalšie lokality: Markušovce, Pinciná, Sitnianska Lehôtka, Dolné Breziny, Banská Štiavnica.

Zdroj

https://sk.wikipedia.org/wiki/Kaolinit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaolinit
https://www.mindat.org/min-2156.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5