...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Kobaltín - CoAsS

trieda

sulfidy a sírne soli

kryštálová sústava

kocková

tvrdosť

5,5

hustota

6,2

štiepateľnosť

nedokonalá

lom

lastúrovitý

Foto

https://www.mindat.org/photo-400610.html

Kobaltin (Beudant, 1832), chemický vzorec CoAsS, je kosočtverečný minerál. Název pochází z němčiny: kobold – škodící podzemní skřítek nebo goblin. Narážka na to, že kobaltové rudy se špatně taví, jsou „uhranuté“.

Původ

Kontaktně metasomatický vysokoteplotní minerál (kontaktní skarny). Také hydrotermálního původu v některých typech žil.

Morfologie

Krystaly nejčastěji pseudokubické, dále oktaedry, hexaedry, pentagon-dodekaedry. Vyskytuje se též kusový nebo v zrnitých či celistvých agregátech. Dvojčatění podle {111}, {011}.

Vlastnosti

Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 5,5, křehký, hustota 6,33 g/cm3, štěpnost dokonalá podle {100}, {010}, {001}, lom nerovný. Optické vlastnosti: Barva: stříbrobílá s narůžovělým odstínem, černá. Lesk kovový, průhlednost: opakní, vryp šedočerný. Chemické vlastnosti: Složení: Co 35,52 %, As 45,16 %, S 19,33 %. Rozpustný v horké HNO3. Dobře vede elektrický proud. Po vyžíhání v dmuchavce magnetický.

Podobné minerály

linnéit, ullmannit

Parageneze

chalkopyrit, pyrhotin, arzenopyrit

Využití

Důležitá ruda kobaltu. Dokonale vyvinuté krystaly jsou velice ceněné mezi sběrateli.

Naleziště

Česko – Zálesí, Tisová u Kraslic, Jáchymov
Slovensko – Hnúšťa, Dobšiná, Rudňany
Německo – Wittichen, Annaberg, Schneeberg
Švédsko – Boligen, Varuträsk
Rusko
Kanada
a další.

Výskyty na Slovensku

Ľubietová (na ložisku Kolba, pri Banskej Bystrici)
Hnúšťa (na mastencovom ložisku Mútnik),
Novoveská Huta (Slovenské rudohorie),
Slovinky (Slovenské rudohorie)

Literatura

ĎUĎA, Rudolf; REJL, Luboš. Minerály. Fotografie Dušan Slivka. 1., české vyd. Praha: AVENTINUM, 1997. 520 s. (Velký průvodce). ISBN 80-7151-030-0.

Zdroj

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kobaltin
https://www.mindat.org/min-1093.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5