...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stánku

Minerály

Kornelit - Fe2(SO4)3.7,5H2O

trieda

sírany

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

3?

hustota

2,31

štiepateľnosť

dokonalá

lom

nerovný


Kornelit - Smolník (Slovenské rudohorie)

Foto

https://www.mindat.org/photo-1191174.html

Kornelit tvorí tabuľkovité alebo ihličkovité kryštály alebo agregáty s radiálne vláknitou stavbou. Farba je svetloružová až fialová. Opísal ho J. Krenner (1888) v asociácii s voltaitom a coquimbitom. Prvýkrát ho publikoval až K. Zimányi (1926) ako vedeckú pozostalosť po J. Krennerovi. Pomenovanie je podľa krstného mena vrchného banského inžiniera v Smolníku Kornela Hlavacseka.

Vznik

Sekundárny minerál vznikajúci rozkladom na ložiskách pyritu.

Poznávanie

Je typický výrazným fialovým sfarbením.

Výskyty na Slovensku

Smolník (Slovenské rudohorie).

Zdroj

https://www.mindat.org/min-2253.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5