...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Kremeň žezlovitý - SiO2

trieda

oxidy

kryštálová sústava

trojuholníková

tvrdosť

7

hustota

2,65

štiepateľnosť

bez štiepateľnosti

lom

nerovný, lastúrovitý


Kryštál žezlovitého kremeňa (holubník) -
Šobov, Štiavnické vrchy

Foto

https://www.mindat.org/photo-103368.html

Osobitosťou Banskej Štiavnice je tzv. žezlovitý (holubníkový) kremeň. Kryštály sú zrastené pozdĺž osi tak, že konečný útvar pripomína holubník, alebo žezlo (väčší kryštál býva narastený na menšom, príp. opačne)

Vznik

Tento minerál sa vyskytuje zvyčajne v premenených kremencoch - kvarcitoch a na rudných žilách v Banskej Štiavnici.

Poznávanie

Kremeň sa rozpúšťa len v kyseline fluorovodíkovej.

Výskyty na Slovensku

Žezlovitý kremeň je špecifickým minerálom Banskej Štiavnice, vyskytuje sa prevažne v kvarcitoch v okolí vrchu Šobov severne od mesta.

Zdroj

https://sk.wikipedia.org/wiki/Kreme%C5%88
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDezlovit%C3%BD_kreme%C5%88
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5