...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Kuprit - Cu2O

trieda

oxidy

kryštálová sústava

kocková

tvrdosť

3,5-4

hustota

6,14

štiepateľnosť

slabá

lom

lastúrovitý až nerovný


Meď, kuprit,
Ľubietová, Veporské vrchy, štôlňa Horný Ladislav

Foto

https://www.mindat.org/photo-749034.html

Kuprit (Haidinger, 1845), chemický vzorec Cu2O (oxid měďný), je krychlový minerál. Název je odvozen z latinského cuprum – měď (obsah mědi až 88,8%).

Původ

Běžně se vyskytuje v oxidačních zónách měděných ložisek, kde vzniká jako produkt oxidace sulfidů mědi. Nachází se také v sedimentárních rudách permského stáří.

Morfologie

Krystaly mají nejčastěji tvar krychle, osmistěnu a méně často dvanáctistěnu, až 14 cm velké. Odrůda chalkotrichit má krystaly silně protažené ve směru [001]. Většinou tvoří zrnité, vláknité, zemité a celistvé agregáty. Dvojčatění: často se vyskytují penetrační dvojčata.

Vlastnosti

Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 3,5–4, křehký, hustota 6,14g/cm3, štěpnost nedokonalá podle {111}, lom lasturnatý až nepravidelný.

Optické vlastnosti: Barva: hnědočervená, červená, olověná až šedá. Lesk diamantový, polokovový až matný, průhlednost: průhledný až průsvitný, vryp červenohnědý.

Chemické vlastnosti: Složení: Cu 88,82 %, O 11,18 %. Rozpustný v kyselinách a amoniaku. Před dmuchavkou se taví, žíháním v redukčním plameni vzniká čistá měď.

Odrůdy

chalkotrichit – jehličkovité krystaly

Podobné minerály

cinabarit, proustit, pyrargyrit

Parageneze

měď, tenorit, malachit, azurit, vápenec, brochantit, antlerit, atacamit, chryzokol, oxidy železa

Získávání

Společně s těžbou jiných měděných rud, nejčastěji v povrchovém dole.

Využití

Ruda mědi. Výjimečně jako drahý kámen.

Naleziště

Česko: Běloves (Náchod), Horní Kalná, Libštát, Studenec (Podkrkonoší)
Slovensko: Novoveská Huta, Špania Dolina, Gelnica
Chessy u Lyonu (Francie)
Nižnij Tagil (Ural), Džezkazgan (Kazachstán)
Tsumeb (Namibie) – krystaly drahokamové kvality, Likasi, Mutoshi, Kolwezi (Katanga, DR Kongo)
Bisbee, Ray, Globe (Arizona, USA), Santa Rita (Nové Mexiko, USA)
Chiquicamata (Antofagasta, Chile), Cerro de Pasco (Peru) a další.

Výskyty na Slovensku

Dobšiná, Gelnica, Ľubietová, Medzev (ložisko Hummel), Novoveská Huta (pri Spišskej Novej Vsi), Rožňava, Rudník, Smolník, Špania Dolina.

Reference

SVOBODA, Josef a kol. Encyklopedický slovník geologických věd, 1. svazek. 1. vyd. Praha: Academia, 1983. 920 s. S. 730.
KRATOCHVÍL, Josef. Topografická mineralogie Čech I. 2. vyd. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1957. 456 s. S. 66–67.
KRATOCHVÍL, Josef. Topografická mineralogie Čech IV. 2. vyd. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1961. 386 s. S. 79–80.
KRATOCHVÍL, Josef. Topografická mineralogie Čech VI. 2. vyd. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1963. 440 s. S. 269.

Literatura

Palache, C., H. Berman, and C. Frondel (1944) Dana’s System of Mineralogy, Volume I, 7th edition, pp. 491–494
ĎUĎA, Rudolf; REJL, Luboš. Minerály. Fotografie Dušan Slivka. 1., české vyd. Praha: AVENTINUM, 1997. 520 s. (Velký průvodce). ISBN 80-7151-030-0.

Zdroj

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kuprit
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kuprit
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5