...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Kyanotrichit - Cu4Al2SO4(OH)12 . 2H2O

trieda

sírany

kryštálová sústava

kosoštvorcová

tvrdosť

2,5

hustota

2,7 - 2,9

štiepateľnosť

nedokonalá

lom

- - -

Foto

https://www.mindat.org/photo-878870.html

Vytvára radiálne lúčovité agregáty s jemnými kryštálikmi, ktoré majú vždy modré alebo modrobiele sfarbenie. Je to priesvitný až priehľadný minerál so skleným leskom.

Vznik

Vzniká ako sekundárny minerál na medených ložiskách. Je to veľmi zriedkavý minerál. Vyskytuje sa zvyčajne v asociácii s inými sekundárnymi Cu minerálmi.

Poznávanie

Taví sa za výrazného praskania. Je dobre rozpustný v kyselinách.

Výskyty na Slovensku

Ľubietová (ložisko Podlipa, pri Banskej Bystrici).

Zdroj

https://www.mindat.org/min-1203.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5