...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Lepidokrokit - FeOOH

trieda

hydroxidy

kryštálová sústava

štvorcová

tvrdosť

4

hustota

4,10

štiepateľnosť

výborná

lom

nerovný


Lepidokrokit - Zlatá Baňa (Slovenské rudohorie)

Foto

https://www.mindat.org/photo-1245170.html

Lepidokrokit (Ullmann, 1813), je kosočtverečný minerál. Trimorfní s goethitem a feroxyhytem. Název je odvozen z řeckých slov lepis – šupinka a krokus – vlákno.

Původ

Sekundární – zvětráváním nebo oxidací jiných minerálů železa v půdách a ložiscích, kterou urychluje podzemní voda. Vyskytuje se také v konkrecích na mořském dně.

Morfologie

Krystaly zploštělé podle {010}, do 2 mm. Nejčastěji se vyskytuje v jemnozrnných, lupenitých, vláknitých a růžicových agregátech, též práškovitý.

Vlastnosti

Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 5, křehký, hustota 4 g/cm3, štěpnost dokonalá podle {010}, méně dokonalá podle {100}, dobrá podle {001}, lom nerovný.

Optické vlastnosti: Barva: červená, červenohnědá. Lesk diamantový, polokovový, hedvábný, průhlednost: opakní, průsvitný, vryp tmavožlutý, oranžový, hnědý.

Chemické vlastnosti: Složení: Fe 62,86 %, H 1,13 %, O 36,01 %. Před dmuchavkou se netaví, žíhán v redukčním plameni stává se magnetickým. V baničce uvolňuje vodu. Rozkládá se v HNO3, v HCl jen velmi zvolna.

Podobné minerály

goethit

Parageneze

goethit, limonit, hematit

Naleziště

Řídce se vyskytující minerál.

Česko – Zlaté Hory, Příbram
Slovensko – Smolník, Zlatá Baňa
Německo – Eiserfeld, Oberwolfach, Schneeberg
USA – Kalifornie, Jižní Dakota
Itálie – Traversella
a další.

Výskyty na Slovensku

Betliar
Krásnohorské Podhradie
Smolník
Závadka
Zlatá Baňa

Literatura

ĎUĎA, Rudolf; REJL, Luboš. Minerály. Fotografie Dušan Slivka. 1., české vyd. Praha: AVENTINUM, 1997. 520 s. (Velký průvodce). ISBN 80-7151-030-0.

Zdroj

https://sk.wikipedia.org/wiki/Lepidokrokit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lepidokrokit
https://www.mindat.org/min-2379.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5