...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Magnezit - MgCO3

trieda

uhličitany

kryštálová sústava

trojuholníková

tvrdosť

3,5 - 4

hustota

3 - 3,1

štiepateľnosť

dokonalá

lom

lastúrovitý, nerovný


Hrubokryštalický magnezit - Lubeník, Slov.rudohorie

Foto

https://www.mindat.org/photo-623693.html

Magnezit (Karsten, 1808), chemický vzorec MgCO3 (uhličitan hořečnatý), je klencový minerál. Název odvozen z chemického složení.

Původ

metamorfní – přeměnou serpentinitů (hadců) působením vody s rozpuštěným CO2. Na takovýchto výskytech nacházíme často společně s opálem; hydrotermální – metasomatickým zatlačením vápenců a dolomitů za přínosu Mg a odnosu Ca; sedimentární – vysrážením z mořské vody při vypařování v mělkých zálivech v aridních oblastech.

Morfologie

Vzácně klencové krystaly (skalenoedry, romboedry) do velikosti 30 cm. Agregáty běžně hrubě až jemně zrnité, zemité nebo celistvé (porcelánovité).

Vlastnosti

Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 4–4,5, křehký, hustota 3 g/cm3, štěpnost dokonalá podle {1011}, lom lasturnatý. Před dmuchavkou puká ale netaví se.

Optické vlastnosti: Barva: Bezbarvý, bílá, šedavě bílá, nažloutlá, narůžovělá, hnědá až černá, bezbarvý v procházejícím světle. Lesk skelný, průhlednost: průhledný až průsvitný, vryp bílý. Luminiscence někdy žlutobílá, zelenobílá, modrobílá. Triboluminiscence.

Chemické vlastnosti: Složení: Mg 28,83 %, C 14,25 %, O 56,93 %, příměsi Ca, Mn, Fe. Rozpustný v horkých kyselinách.

Odrůdy

breunnerit – (Mg,Fe)CO3 – vyšší obsah Fe

Podobné minerály

kalcit, dolomit, ankerit

Parageneze

mastek, antigorit, dolomit, kalcit

Získávání

povrchová těžba – v lomech, pokud ložisko vystupuje na povrch či leží nehluboko pod povrchem. Při tomto způsobu těžby mizí celé kopce nebo vznikají hluboké jámy na straně jedné a vznikají nové kopce z hlušiny na straně druhé.

podpovrchová (hlubinná) těžba – těžba tzv. "volnou komorou", kdy se v ložisku vyrubají až 30 metrů vysoké dutiny, jejichž strop je podepřen ponechanými pilíři. V tomto případě dochází po čase ke zřícení dutin s následnými projevy: vznik propadlin na povrchu, změny v systému povrchových i podpovrchových vod. Částečně je možné tyto negativní dopady zmírnit zaplněním vyrubaného prostoru hlušinou.

Využití

Přidává se do průmyslových hnojiv jako složka dodávající rostlinám potřebný hořčík pro růst a zdárný vývoj. V průmyslu se používá jako žáruvzdorný materiál, odolává teplotám až 1800 °C. Dále je vhodný na výrobu Sorelova cementu pro obráběcí průmysl (brusné kotouče) a stavitelství (štukatura), vyrábí se z něj kovový hořčík a Mg-sloučeniny, elektroizolátory, atd.

Naleziště

Česko – Mohelno, Hrubšice
Slovensko – Lubeník, Jelšava, Hnúšťa, Košice
Rakousko – Pfitschtal, Kraubath,
Itálie – Baldissero
Řecko – ostrov Euboia
Norsko – krystaly v serpentinitech
Rusko – Satka
USA – Chewelah ve státě Washington
a další

Výskyty na Slovensku

Najlepšie lokality na Slovensku sú Hnúšťa-Likier (okres Rimavská Sobota), Jelšava (pri Revúcej, okres Revúca), Košice (ložisko Bankov, okres Košice I), Lubeník (pri Revúcej).

Veľké ložiská kryštalického magnezitu sú viazané hlavne na karbónske vápence a dolomity v Slovenskom rudohorí v pásme od Lučenca po Košice a Ochtinú (Jelšava, Lubeník, Burda, Podrečany, Dúbrava). Prakticky všetky sa nachádzajú v okolí Lubenícko-margecianskej línie, tvoria veľké alebo menšie šošovkovité telesá uprostred sericiticko-grafitických bridlíc, v podloží ktorých sa nachádzajú piesčité bridlice prípadne i hrubé polohy diabasových tufov a tufitov, prípadne i gabrodioritov a gabroamfibolitov. Niekoľko menších výskytov sa nachádza v gelnickej a rakoveckej skupine gemerika. Vo veporiku sú ložiská magnezitu viac metamorfované a vyskytujú sa spolu s mastencom, ktorý sa tu ťaží. Na lokalitách Kokava, Sinec, Sarno a Polom sa ťaží iba mastenec, v Mútniku i magnezit. Teleso magnezitu viazané na zvetrávanie ultrabázických hornín sa nachádza pri Hodkovciach západne od Košíc, nemá ekonomický význam. Ťaží sa buď povrchovým spôsobom vo veľkolomoch lievikovitého tvaru, alebo podzemným spôsobom komorami. Magnezit sa stal vyhľadávanou surovinou len začiatkom 20. storočia.

Ťažba magnezitu

Na Slovensku sa zásoby magnezitu odhadujú na 1124 miliárd ton. Ročná ťažba v roku 2005 bola okolo 1 292 000 ton, 80% magnezitu je určeného na export. Ťažbu na Slovensku vykonávajú nasledovné spoločnosti:

Slovenské magnezitové závody, a. s., Jelšava – s dominantným postavením v ťažbe magnezitu, výrobe koncentrátov a zamestnanosti v rámci Slovenska,
Slovmag, a. s., Lubeník so sídlom v Revúcej,
KOMAG, m. z. Košice s.r.o. so sídlom v Košiciach.
Genes, a. s., so sídlom v Hnúšti

Reference

Ibler Zbyněk a kol.: Technický průvodce energetika, BEN - technická literatura, 2002, ISBN 80-7300-026-1, str. 142

Literatura

Palache, C., H. Berman, and C. Frondel (1951) Dana’s system of mineralogy, (7th edition), volume II, 162–166
ĎUĎA, Rudolf; REJL, Luboš. Minerály. Fotografie Dušan Slivka. 1., české vyd. Praha: AVENTINUM, 1997. 520 s. (Velký průvodce). ISBN 80-7151-030-0.

Zdroj

https://sk.wikipedia.org/wiki/Magnezit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Magnezit
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5