...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Manganit - MnO(OH)

trieda

oxidy

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

4

hustota

4,3 - 4,4

štiepateľnosť

dokonalá

lom

nerovný

Foto

https://www.mindat.org/photo-1152315.html

Manganit (Haidinger, 1827), chemický vzorec Mn3+O(OH), je jednoklonný minerál. Název odvozen od chemického složení.

Původ

Minerál nízkoteplotní fáze hydrotermálních rudních žil. Nejčastěji sedimentárního původu, vzniká za nízkých teplot v prostředí chudém na kyslík (manganové konkrece v hlubinách Tichého, Atlantského a Indického oceánu).

Morfologie

Krystaly prizmatické, jehličkovité, vertikálně rýhované. Dobře vyvinuté krystaly (mohou mít délku až 7,5 cm) se vyskytují vzácně. Častější jsou zrnité, zemité, jehličkovité a paprsčité agregáty, dále náteky a konkrece

Vlastnosti

Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 4, křehký, hustota 4,3 g/cm3, štěpnost dokonalá podle {010}, dobrá podle {110} a {001}, lom nerovný.

Optické vlastnosti: Barva černá až černošedá, šedá, hnědočerná, vryp červenohnědý až černý, lesk polokovový až matný, průhlednost: opakní. Tvrdost 4, štěpnost dokonalá, lom nerovný až lasturnatý, morfologie dlouze až krátce sloupcovité krystaly, jehlicovité a zemité agregáty, zrnitý, kusovitý

Chemické vlastnosti: Složení: Mn 62,47 %, H 1,15 %, O 36,39 %, běžné příměsi Fe, Ba, Pb, Cu, Al, Ca. Rozpustný v HCl. Před dmuchavkou se netaví. Po zahriatí v skúmavke sa vytvorí na stenách vodná para. Tým sa ľahko odlíši od pyroluzitu, pretože tento neobsahuje vodu.

Podobné minerály

antimonit

Parageneze

baryt, kalcit, hematit, braunit, hausmannit aj.

Využití

Jedna z hlavních manganových rud.

Naleziště

Česko – Horní Blatná, Přední Arnoštov
Slovensko – Čučma, Švábovce, Kišovce
Německo – Oberwolfach
Velká Británie – Cornwall
Kanada – Birdeville
a další.

Výskyty na Slovensku

Železník pri Sirku (drobné kryštáliky v Dedičnej štôlni), Kišovce, Švábovce (pri Poprade, len v akcesorickom množstve), Borinka (Malé Karpaty, jemne dispergovaný v bridliciach).

Reference

KORBEL, Petr. Kompletní encyklopedie minerálů : přehled více než 600 nerostných druhů a variet. 2. vyd. Čestlice: Rebo, 2004. 296 s. ISBN 80-7234-339-4.

Literatura

ĎUĎA, Rudolf; REJL, Luboš. Minerály. Fotografie Dušan Slivka. 1., české vyd. Praha: AVENTINUM, 1997. 520 s. (Velký průvodce). ISBN 80-7151-030-0.

Zdroj

https://cs.wikipedia.org/wiki/Manganit
https://www.mindat.org/min-2519.html
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5