...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Markazit - FeS2

trieda

sulfidy

kryštálová sústava

kosoštvorcová

tvrdosť

6 - 6,5

hustota

4,92

štiepateľnosť

zreteľná

lom

nerovný


Kryštály markazitu v uhlí - Handlová

Foto

https://www.mindat.org/photo-243541.html

Markazit (Haidinger, 1845), chemický vzorec FeS2 (disulfid železnatý), je kosočtverečný minerál. Název pochází z arabštiny a označoval pyrit a jemu podobné minerály. Starší český název je kyz kopinatý.

Původ

Vzniká v usazených horninách, z hydrotermálních roztoků na rudních žilách, častý je výskyt konkrecí a vyvinutých krystalů v hnědém uhlí.

Morfologie

Krystaly jsou tabulkovité, kopinaté, prizmatické, rýhované podle {011}. Dokonalé krystaly mají tvar dvojjehlanu. Často tvoří hřebenité srostlice. Dvojčatí běžně podle {101}, méně často podle {011}. Agregáty jsou radiálně paprsčité, zrnité i celistvé.

Vlastnosti

Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 6–6,5, křehký, hustota 4,8–4,9 g/cm3, štěpnost nedokonalá podle {010} a {110}, lom nerovný

Optické vlastnosti: Barva: bledě žlutá, mosazně žlutá, na vzduchu pestře nabíhá. Lesk kovový, průhlednost: opakní, vryp zelenošedý.

Chemické vlastnosti: Složení: Fe 46,55 %, S 53,45 % často s příměsí Cu, As. Na vzduchu rychle zvětrává. Rozpustný v HNO3. Při žíhání na uhlí hoří modravým plamenem a vzniká SO2. Žíhán v baňce dává žlutý nálet síry. Před dmuchavkou se taví na černou magnetickou kuličku.

Podobné minerály

pyrit
chalkopyrit

Využití

K výrobě kyseliny sírové, někdy jako drahý kámen (dobře vyvinuté krystaly, fasetové brusy, kabošony). Při spalování uhlí znečišťuje ovzduší oxidem siřičitým.

Naleziště

Česko – v hnědém uhlí Most, Sokolov
Slovensko – Banská Štiavnica (Štiavnické vrchy), Prievidza, Handlová, Kremnické vrchy
Německo – Cáchy, Clausthal, Freiberg
Rusko
Mexiko
a další.

Výskyty na Slovensku

Banská Štiavnica (Štiavnické vrchy), Prievidza, Handlová, Ortúty (Kremnické vrchy, pri Banskej Bystrici), Bankov - Košice a viacero drobných hydrotermálnych výskytov.

Reference

Markazit web.natur.cuni.cz [online]. [cit. 2023-10-21]. Dostupné online.

Literatura

ĎUĎA, Rudolf; REJL, Luboš. Minerály. Fotografie Dušan Slivka. 1., české vyd. Praha: AVENTINUM NAKLADATELSTVÍ, 1997. 520 s. (Velký průvodce). ISBN 80-7151-030-0.

Zdroj

https://sk.wikipedia.org/wiki/Markazit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Markazit
PELLANT, Chris; PELLANT, Helen. Horniny a minerály.: Osvěta, 1994. 256 s. ISBN 80-217-0582-5